อุปกรณ์เคลื่อนที่และไร้สาย

อินเตอร์เทค ให้บริการ การทดสอบและการรับรองอุปกรณ์ไร้สายและแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานเชิงอุตสาหกรรมที่หลากหลาย นำเสนอความเชี่ยวชาญของวิศวกรทดสอบ, การบริหารจัดการโปรเจคและแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา

ด้วยรายการการทดสอบจากอินเตอร์เทคช่วยรักษาชื่อเสียงสินค้าของท่านโดยสร้างความมั่นใจในความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ แอพพลิเคชั่น และ โครงข่ายของท่าน ด้วยห้องปฏิบัติการกว่า 1,000 แห่งที่เชื่อมโยงถึงกันและสำนักงานในอีกกว่า 110 ประเทศทำให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับบริการไม่ว่าท่านจะต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไหนหรือเมื่อไรก็ตาม การส่งมอบงานที่รวดเร็วย่อมช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการนำผลิตภัณฑ์วางตลาดและนำหน้าคู่แข่งของท่านอีกด้วย

ทางออกในการทดสอบและรับรองของเรารวมถึง

การทดสอบซอฟท์แวร์ที่ใช้งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile software), แอพพลิเคชั่น (Application) และ เนื้อหาข้อมูล (Content) – บริการการทดสอบของ อินเตอร์เทคทำให้นักพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile software), แอพพลิเคชั่น (Application) และ เนื้อหาข้อมูล (Content) เพิ่มเติมสาระข้อมูลและเครือข่ายได้รวดเร็วขึ้น อินเตอร์เทคบริการให้แก่ Qualcomm True Brew®, Virgin Mobile® USA, Microsoft® Windows Phone, Java Verified™ และอีกหลาย ๆ ราย

การทดสอบเพื่อประกันคุณภาพของซอฟท์แวร์ Software Quality Assurance (QA) – อินเตอร์เทคเสนอบริการการทดสอบเพื่อประกันคุณภาพ Software แบบเต็มรูปแบบ อินเตอร์เทคให้บริการการประกันคุณภาพในรูปแบบปัจจุบันที่ท่านดำเนินการอยู่ หรือ นำเสนอวิธีการที่ใช้เป็นทางออกแบบครบวงจร จากการทดสอบ web site จนถึงระบบสำรองข้อมูลลูกค้าขององค์กร และ แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อินเตอร์เทคมีพร้อมทั้งประสบการณ์และโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรองรับความต้องการในการทดสอบซอฟต์แวร์ของท่าน

การทดสอบอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless Device) – อินเตอร์เทคมีเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วโลกเพื่อทดสอบ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ อุปกรณ์ไร้สายเพื่อการพกพา เพื่อการตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่ระบุตามข้อกำหนดอุตสาหกรรม และ ของราชการ

 

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999