อุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

อินเตอร์เทค มีความชำนาญในการทดสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยช่วยให้ท่านนำสินค้าวางจำหน่ายได้เร็วขึ้น

ในฐานะ Notified Body สำหรับข้อกำหนดเพื่ออุปกรณ์ก่อสร้าง Directive 89/106 EEC ในสหภาพยุโรป และ ได้รับการยอมรับจาก OSHA (Occupational Safety & Health Administration) ในฐานะ NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ในสหรัฐอเมริกา เราสามารถให้บริการทดสอบและรับรอง เช่น EMC, การทดสอบด้านความปลอดภัย และการทดสอบไฟกับอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหลายชนิด
อินเตอร์เทคยังทดสอบให้ SIA (Security Industry Association) ในเรื่องไฟและสัญญาณกันขโมย  เพื่อลดการดังของสัญญาณโดยผิดพลาด

การรับรอง

อินเตอร์เทคได้รับการรับรองและยอมรับจาก ANSI, SCC, OSHA, UKAS, IECEE, SEI, TISI

การติดเครื่องหมาย CE สำหรับตลาดสหภาพยุโรป


ในฐานะที่เป็น Notified Body ในสหภาพยุโรป อินเตอร์เทคให้บริการการทดสอบและรับรองแบบหน่วยงานอิสระภายนอก (3rd party) อย่างเต็มรูปแบบสำหรับอุปกรณ์ด้านไฟและความปลอดภัยที่ต้องการการตรวจประเมินจากหน่วยงานอิสระตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง (Construction Products Regulations - CPR).
ทักษะเฉพาะทางของเราในเรื่องของการทดสอบด้าน ความปลอดภัย พลังงาน และสมรรถนะ ทำให้อินเตอร์เทคออกรายงานผลการทดสอบและใบรับรองเพื่อรองรับกิจกรรม CE marking แก่ผู้ผลิตเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการออกเอกสาร Declaration of Conformity (DoC) ในลำดับถัดไป

การขึ้นทะเบียนเครื่องหมาย ETL สำหรับอเมริกาเหนือ

อินเตอร์เทคให้การรับรองเพื่อแสดงการขึ้นทะเบียนเครื่องหมาย ETL สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกันภัยและการลามไฟสำหรับอเมริกาเหนือและแคนาดา ETL เป็นเครื่องหมายรับรองด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้โดยหน่วยงานดับเพลิงในระดับท้องถิ่นและ AHJs ตลอดทั่วอเมริกาเหนือเพื่อแสดงความเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ANSI และ UL ที่เกี่ยวข้อง

International CB Scheme

ในฐานะสมาชิกของ IEC CB Scheme อินเตอร์เทคออกรายงานผลการทดสอบและใบรับรองสำหรับผู้ผลิตที่กำลังมองหาการรับรองผลิตภัณฑ์ในระดับสากลผ่านทาง CB Scheme ไปยังกว่า 40 ประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ
เราทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและป้องกันภัยบางประเภทรวมทั้ง

  • การรับรองระบบสัญญาณเตือนภัย
  • การทดสอบสัญญาณกันขโมยและสัญญาณเตือนภัย
  • การทดสอบล็อคและอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงพื้นที่
  • การรับรองเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
  • การรับรองอุปกรณ์ตรวจจับควัน
  • การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันตัว

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999