การพัฒนาความยั่งยืน

เนื่องด้วยประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนได้ทวีความสำคัญมากขึ้นต่อธุรกิจ ผู้เกี่ยวข้องและนักลงทุน ลูกค้า จำเป็นที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าได้เรียนรู้และตอบสนองต่อความต้องการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ อินเตอร์เทคช่วยธุรกิจของท่านได้ด้วยการนำมาตรการความรับผิดชอบ

บริการของเราเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมจนถึงการพัฒนารูปแบบมาตรการเชิงกลยุทธ์ อาทิเช่น โปรแกรมความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง และเครื่องมือในการบริหารด้านจริยธรรมของห่วงโซ่อุปทาน และการรายงานผลของการดำเนินมาตรการ

ความเชี่ยวชาญและขอบข่ายที่กว้างขวางในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนภายใต้เครือข่ายระดับโลกของอินเตอร์เทค ช่วยให้ลูกค้าของเราดำเนินโปรแกรมความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับมาตรฐานที่คล้ายคลึงกันต่างๆ ในทุกตลาดที่ดำเนินกิจการอยู่ และด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์จากทุกหลายสาขาของเราซึ่งรวมถึง ที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมิน นักบัญชี และวิศวกร ที่ทำงานร่วมกับท่านจะช่วยนำมาซึ่งโปรแกรมที่เพิ่มมูลค่าอย่างแท้จริง

บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึง

  • การจัดการปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสินค้าอุปโภค บริโภค
  • การจัดการปัญหาการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
  • การทวนสอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
  • บริการตรวจประเมินการพัฒนาความยั่งยืนของเชื้อเพลิงชีวภาพ
  • การรับรองการพัฒนาความยั่งยืนด้านมาตรฐาน BIFMA สำหรับเฟอร์นิเจอร์เชิงพานิชย์
  • เทียบเคียงประวัติการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999