ทดสอบการเร่งความเครียด

เราคือห้องปฏิบัติการหนึ่งในจำนวนไม่กี่รายที่สามารถให้การบริการการทดสอบการเร่งความเครียด (AST) เราจะทำงานร่วมกับท่านเพื่อค้นหาข้อด้อยของการออกแบบ หรือ จุดอ่อน ซึ่งอาจไม่รู้มาก่อนในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์

การทดสอบการเร่งความเครียด โดยผ่านการจำลองสภาพที่เกิดขึ้นจริงจะทำให้ท่านได้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดหรือที่เสนอเพื่อขอเปลี่ยน และ สร้างความมั่นใจถึงความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ของท่าน การทดสอบการเร่งความเครียดสามารถช่วยให้ท่านลดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานที่หลากหลายโดยไม่ได้ใช้การติดตั้งหรือการดำเนินการที่ซับซ้อน เครื่องทดสอบ AST ของอินเตอร์เทคจำลองสภาวะจริงที่เกิดขึ้นบนโลกได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการควบคุมพร้อมกันทั้ง amplitude และ phase ที่ degrees of freedom เท่ากับ 6 และ force rating 3,000 – 14,000 lbs ในแต่ละแนวแกน สำหรับการทดสอบ HALT/HASS ของอิเล็กทรอนิกส์ เราขอเสนอ Air Hammer Table ซึ่งใช้ระบบทำความเย็น LN2 ย่านความถี่ 20-3,500 Hz และสั่นที่ย่านพลังงาน 3gRMS to 60gRMS

อุปกรณ์/วิธีทดสอบเฉพาะทางของ AST ดังนี้

  • การเร่งทดสอบความน่าเชื่อถือ
  • การทดสอบเพื่อทวนสอบสภาวะล้มเหลว
  • การทดสอบอายุการใช้งานเต็มระบบ
  • การทดสอบเร่งอายุการใช้งานแบบสูงและ การตรวจเมื่อเร่งควาเครียดแบบสูง
  • การทดสอบความเครียดแบบขั้นบันได

การทดสอบการสร้างความเครียดแบบเกินขีดสภาวะแวดล้อมหลาย ๆ แบบ 

การทดสอบการสร้างความเครียดแบบเกินขีดสภาวะแวดล้อมหลาย ๆ แบบ คือวิธีทดสอบที่เหมือนกับ FMVT วิธี MEOST คืดการกดหลายตำแหน่งบนผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาสั้น ๆ แล้วทำการประเมินแรงกดนั้น ๆ เทียบกับ 2 ใน 3 ของขีดจำกัดการถูกทำลาย วัตถุประสงค์ขั้นต้นของ MEOST คือเพื่อหาสภาวะล้มเหลวซึ่งจะทำให้สามารถจัดการได้