การประกันคุณภาพ

เราเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำระดับสากล ในการให้บริการคุณภาพ ความปลอดภัย และ บริการงานทดสอบ มากกว่า 127 ปี เราทราบอย่างลึกซึ้งในความต้องการของตลาดทั่วโลกและท้องถิ่น รวมถึงความต้องการของลูกค้า

เครือข่ายห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ ทั่วโลกของเรา มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบที่หลากหลายให้กับวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ ที่รองรับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของเราจะสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและท้องถิ่น

บันทึกของเรา ช่วยให้ลูกค้า แบรนด์ชั้นนำระดับสากล สามารถทำการสอบย้อนด้านคุณภาพได้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าอินเตอร์เทคสามารถช่วยพัฒนากลยุทธ์ที่ถูกต้อง และประกันคุณภาพ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

เราให้บริการกับหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่

  • สินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก
  • การจัดการปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  • อาหารและการเกษตร
  • แนวทางแก้ปัญหาคุณภาพสินค้า
  • การประเมินความเสี่ยงสินค้าและการบริหารจัดการ
  • การประเมินและซัพพลายเชน
  • สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม, และรองเท้า
  • การประกันคุณภาพโดยรวม (TQA)
  • ของเด็กเล่น เกมส์ & ฮาร์ดไลน์
  • โปรแกรมการฝึกอบรม
Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999