สาขาต่างๆ

 •  

  สายธุรกิจ Softlines และ Hardlines 

  1285/5 ถนน ประชาชื่น แขวง วงศ์สว่าง
  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  โทร:+66 2765 2999
  แฟกซ์: -
  แผนที่: (Show map

   

 •  

  สายธุรกิจ Cargo/Analytical Assessment/Marine

  539/2 อาคาร ยิปซั่ม เมโทรโพลิเทน
  ชั้น 10 (10DF) ถนน ศรีอยุธยา
  แขวง พญาไท เขต ราชเทวี
  กรุงเทพมหานคร 10400
   โทร:+66 2765 2999
   แฟกซ์: +66 2278 6549
   แผนที่: (Show map)   
 •  

  สายธุรกิจ Agricultural Services 

  3 ถนน สุขุมวิท 105 (ซอย ลาซาล 29)

  แขวง บางนาใต้ เขต บางนา
  กรุงเทพมหานคร 10260
  โทร:+66 2765 2999
  แฟกซ์:-
  แผนที่: (Show map
   
   
 •  

  สายธุรกิจ Agricultural Services (อยุธยา)

  138/5-6 หมู่ 1 ตำบล ท่าเจ้าสนุก

  อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13130
  โทร: +ุุ66 3534 1564                                                                                                                                                แฟกซ์: +66 3534 2465                                                                                                                                              แผนที่: (Show map)

   

 •  

  สายธุรกิจ Electrical, Wireless, Transportation and Technologies

  1285/5 ถนน ประชาชื่น แขวง วงศ์สว่าง
  เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
  โทร:+66 2765 2888
  แฟกซ์: +66 2765 2889
  แผนที่: (Show map

   

 •  

  สายธุรกิจ Business Assurance and Supply Management

  1285/5 ถนน ประชาชื่น แขวง วงศ์สว่าง
  เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  โทร: +66 2765 2894, +66 2765 2907
  แฟกซ์: -
  แผนที่: (Show map)  

   

 •  

  สายธุรกิจ Food Services

  888 อาคาร เอ็ม อี ซี ชั้น 9-10
  ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนาใต้
  เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  โทร: +66 2765 2888
  แฟกซ์: +66 2765 2889
  แผนที่:(Show map)

   

 •  

  สายธุรกิจ Intertek Industry and Certification Services (Technical Inspection)

   

  539/2 อาคาร ยิปซั่ม เมโทรโพลิเทน
  ชั้น 11 (11C) ถนน ศรีอยุธยา
  แขวง พญาไท เขต ราชเทวี
  กรุงเทพมหานคร 10400
   โทร:+66 2248 4847
   แฟกซ์: +66 2248 5707
   แผนที่: (Show map)   

   

 
 •  

  สายธุรกิจ Government and Trade Services

  3 ถนน สุขุมวิท 105 (ซอย ลาซาล 29)
  แขวง บางนาใต้ เขต บางนา
  กรุงเทพมหานคร 10260
   โทร: +66 2700 963
   แฟกซ์: +66 2700 9658 - 9
   แผนที่: (Show map)  
 
 •  

  สายธุรกิจ Cargo/Analytical Assessment/Marine (หาดใหญ่)

   

  56 หมู่บ้าน ภาสว่าง ตำบล คอหงส์
  อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
   โทร:+66 7422 3645
   แฟกซ์: +66 7422 3646
   แผนที่: (Show map

   

 •  

  สายธุรกิจ Cargo/Analytical Assessment/Marine (มาบตาพุต – ห้องทดสอบปิโตรเคมี)

   

  22 ถนน เนินสำลี ตำบล เนินพระ
  อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21150
   โทร: +66 3869 4570 - 4
   แฟกซ์: +66 3869 4558
   แผนที่: (Show map)

   

 •  

  สายธุรกิจ Cargo/Analytical Assessment/Marine (ศรีราชา)

   

  152. 154 ถนน ศรีราชานคร 1
  ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา
  จังหวัด ชลบุรี 20110
   โทร: +66 3311 6484-6
   แฟกซ์: +66 3311 6487
   แผนที่: (Show map

   

 •  

  สายธุรกิจ Cargo / Marine (บางนา)

  2 ถนน สุขุมวิท 105 (ซอย ลาซาล 29)
  แขวง บางนาใต้ เขต บางนา

  กรุงเทพมหานคร 102602 

   โทร: +66 2700 9630 
   แฟกซ์: +66 2700 9658 - 9
   แผนที่: (Show map