อาหารและสินค้าเกษตร

ปกป้องภาพลักษณ์สินค้าและชื่อเสียงของท่านด้วยการจัดการและบริหารห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือของผู้บริโภค

เราช่วยอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยที่เรามี เราจึงสามารถนำเสนอบริการที่หลากหลายให้กับแก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และบริษัทคู่ค้า เช่นการตรวจประเมินคุณภาพ ความเสี่ยง และความปลอดภัย การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสอบ รวมทั้ง การให้การรับรองผลิตภัณฑ์สินค้า กระบวนการผลิต และระบบมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

นวัตกรรมการตรวจสอบย้อนกลับของเรา ทำให้เราสามารถรับรองทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอินเตอร์เทคเป็นองค์กรอิสระแห่งเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกและเป็นหน่วยงานแรกที่ได้การยอมรับจากมุสลิมโลก Global Halal เพื่อให้การรับรองตามมาตรฐานของ Global Halal

ในส่วนของ ระบบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และสินค้าเกษตรนั้น อินเตอร์เทค ให้บริการดังต่อไปนี้

อินเตอร์เทค เป็นองค์กรณ์รับรองระบบด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งรวมถึง การรับรองระบบภายใต้ Global Food Safety Initiative (GFSI) เช่น Food Safety System Certification (FS22000), British Retail Consortium Food Standard (BRC), International Food Standard (IFS) และ Safe Quality Food (SQF) นอกจากนี้เราสามารถให้บริการในการประเมินระบบการจัดการด้านคุณภาพ, โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์, สภาพแวดล้อมโรงงาน, การควบคุมสินค้าและการผลิต, ทรัพยากรบุคคล และ ความสะอาด โดยใช้เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินที่มีความรู้ความชำนาญ

เราให้บริการที่หลากหลายเพื่อคลอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น

  • การทดสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  • การตรวจสอบสินค้า
  • การรับรองระบบ
  • การตรวจประเมิน
  • การฝึกอบรม
  • เป็นที่ปรึกษา
  • ประกันคุณภาพ
  • การจัดการความเสี่ยง
  • ด้านสุขภาพ และ ความยั่งยืน
Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH
+662 765 2999