อาหารและสินค้าเกษตร

ปกป้องภาพลักษณ์สินค้าและชื่อเสียงของท่านด้วยการจัดการและบริหารห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือของผู้บริโภค

เราช่วยอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยที่เรามี เราจึงสามารถนำเสนอบริการที่หลากหลายให้กับแก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และบริษัทคู่ค้า เช่นการตรวจประเมินคุณภาพ ความเสี่ยง และความปลอดภัย การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสอบ รวมทั้ง การให้การรับรองผลิตภัณฑ์สินค้า กระบวนการผลิต และระบบมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

นวัตกรรมการตรวจสอบย้อนกลับของเรา ทำให้เราสามารถรับรองทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอินเตอร์เทคเป็นองค์กรอิสระแห่งเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกและเป็นหน่วยงานแรกที่ได้การยอมรับจากมุสลิมโลก Global Halal เพื่อให้การรับรองตามมาตรฐานของ Global Halal

ในส่วนของ ระบบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และสินค้าเกษตรนั้น อินเตอร์เทค ให้บริการดังต่อไปนี้

อินเตอร์เทค เป็นองค์กรณ์รับรองระบบด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งรวมถึง การรับรองระบบภายใต้ Global Food Safety Initiative (GFSI) เช่น Food Safety System Certification (FS22000), British Retail Consortium Food Standard (BRC), International Food Standard (IFS) และ Safe Quality Food (SQF) นอกจากนี้เราสามารถให้บริการในการประเมินระบบการจัดการด้านคุณภาพ, โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์, สภาพแวดล้อมโรงงาน, การควบคุมสินค้าและการผลิต, ทรัพยากรบุคคล และ ความสะอาด โดยใช้เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินที่มีความรู้ความชำนาญ

เราให้บริการที่หลากหลายเพื่อคลอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น

  • การทดสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  • การตรวจสอบสินค้า
  • การรับรองระบบ
  • การตรวจประเมิน
  • การฝึกอบรม
  • เป็นที่ปรึกษา
  • ประกันคุณภาพ
  • การจัดการความเสี่ยง
  • ด้านสุขภาพ และ ความยั่งยืน

บริการทดสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสินค้าอาหาร

การทดสอบด้านเคมี  
Food-authenticity-300
 การทดสอบด้านเชื้อจุลินทรีย์ 
Food-Micro-300
ตรวจสอบพืชและสินค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม   
TH23_FS_GMO_300x100px
การทดสอบสารก่อภูมิแพ้อาหาร 
Allergens-300x100px
ฉลากโภชนาการ 
TH23_FS_Nutrition-Facts_300x100px  
การทดสอบสินค้าเกษตร  
TH23_FS_Rice_300x100px
อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 
TH23_FS_Shelf-life_300x100px
  

บริการตรวจสอบสินค้าอาหาร

traceability-300

 

บริการตามอุตสาหกรรม

 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท   
TH23_FS_Can_300x100px
นมโค TH23_FS_Cow_760x192px นมปรุงแตํง   TH23_FS_Flavored Milk_300x100px
  นมเปรี้ยว  
TH23_FS_Milk_300x100px
 ผลิตภัณฑ์จากนม  
TH23_FS_Dairy_300x100px
 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
TH23_FS_Canned Food_300x100px        
ไอศกรีม  
TH23_FS_Icecream_300x100px
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   
TH23_FS_Supplements_300x100px
รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี      honey-300
น้ำบริโภค น้ำแร่ น้ำในกระบวนการผลิต 
TH23_FS_Drinking Water_300x100px
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์     
TH23_FS_Meat_300x100px
Honey Analysis   
TH23_FS_Honey_300x100px

 Labelling Solutions

labelling-300

Vegan Food Solutions

TH23_FS_Vegan_300x100px

Food Hygiene Control Programme

 workplace-training-300

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH
+662 765 2999