ทดสอบ EMC

ด้วยเครื่อข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMC ที่มีมากถึง 23 แห่งทั่วโลก อินเตอร์เทค ให้บริการในด้านความเพียงพอของห้องทดสอบ, การดูแลงานทดสอบอย่างใกล้ชิดและวิศวกรที่จะให้บริการการทดสอบ EMC เพื่อตรวจสอบความเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับตลาดใด ๆ ที่ท่านต้องการจัดจำหน่ายสินค้า

อินเตอร์เทคได้รับการรับรองด้านการทดสอบ EMC จากรอบโลก ด้วยการแจ้งล่วงหน้าเราส่งใบเสนอราคาถึงท่านภายใน 24 ชั่วโมง อินเตอร์เทคทดสอบได้กับทั้งการทดสอบในสถานที่เปิดโล่งหรือทดสอบภายในห้องไม่ว่าจะเป็นห้องกันการสะท้อนแบบเต็มรูป  แบบหรือห้องกึ่งสะท้อน  โดยขนาดของสถานที่ทดสอบมีตั้งแต่ 3 เมตรจนถึง 10 เมตร

ท่านจะประหยัดทั้งเงินและเวลาด้วยการควบ EMC กับการขอรับการทดสอบและรับรองอื่น ๆ  ที่ Intertek ท่านจะหมดปัญหากับการเลือกใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบจากหลายที่ ความล่าช้าในเรื่องการขนส่งและค่าขนส่งที่เกิดขึ้น กรุณาติดต่ออินเตอร์เทควันนี้

บริการ

 • การทดสอบการเพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกจากผลิตภัณฑ์
 • การทดสอบคลื่นรบกวน (EMI Testing)
 • การติดเครื่องหมาย CE ตามข้อกำหนด EMC (EMC Directive: 2004/108/EC)
 • การสอบเทียบ
 • SEMI F47 Testing
 • Wireless Inductive Charging Testing
 • EMC Testing by Industry
 • การทดสอบ EMC สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
 • การทดสอบ EMC สำหรับเครื่แงใช้ไฟฟ้าและสิทค้าอิเล็กทรอนิกส์
 • การทดสอบ EMC สำหรับอุปกรณ์การแพทย์
 • การทดสอบ EMC สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในกองทัพและอากาศยาน
 • การทดสอบ EMC สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม 

บริการการวิเคราะห์ EMC/EMI

อินเตอร์เทคให้บริการเรื่องของการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการทดสอบ EMC การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วในระยะของขั้นตอนการออกแบบหรือกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการทดสอบ ในระหว่างงานทดสอบและช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถทันต่อกำหนดการวางจำหน่ายได้

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999