เคมีภัณฑ์

ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดส่งถึงปลายทาง บริษัทอินเตอร์เทค ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของท่านเป็นไปตามข้อกำหนด บริหารจัดการความเสี่ยง และช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอย่างสะดวกและรวดเร็ว

เราให้บริการสำหรับทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์สารเคมี เพื่อให้มั่นใจว่าจะสอดคล้องกับข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยง รักษาสภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทำให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว

ด้วยเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของอินเตอร์เทคที่กระจายไปในประเทศต่างๆ บวกกับความมีชื่อเสียงด้านความชำนาญการของนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรของเรา ทำให้เราสามารถให้บริการได้หลากหลายในอุตสาหกรรมเคมี โดยครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

Need help or have a question? +66 2 765 2999
 

Need help or have a question?

+66 2 765 2999
TH:
+66 2 765 2999