การทดสอบ

อินเตอร์ทคเสนอบริการการทดสอบที่เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และ ราคาคุ้มค่าที่จะเร่งให้การเข้าถึงตลาดของลูกค้าและช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

ด้วยประสบการณ์กว่า 127 ปีของการทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ เราให้บริการการทดสอบที่เป็นอิสระ ตอบสนอง และคุ้มค่า เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการนำสินค้าสู่ตลาด ลดความเสี่ยง และช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าในท้องตลาด เราให้บริการทดสอบจากภายในประเทศผ่านทางโครงข่ายห้องปฏิบัติการและสำนักงานที่แผ่ขยายทั่วโลก

ความชำนาญการทดสอบทั่วโลกของเรา รวมทั้ง การแก้ปัญหา ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การวิจัยพัฒนา การออกแบบ วิศวกรรมการสร้าง และ การตรวจประเมิน การทวนสอบและทดสอบเครื่องต้นแบบ และ การทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ บริการของเราประกอบไปด้วย

 • บริการทดสอบยานยนต์
 • การทดสอบเชื้อเพลิง
 • การทดสอบเคมี
 • การทดสอบเครื่องสำอางค์
 • การทดสอบ CPSIA
 • การทดสอบ EMC
 • การทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน
 • การทดสอบการติดไฟ
 • การทดสอบอาหาร
 • การทดสอบเฟอร์นิเจอร์
 • การทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
 • การวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ
 • การทดสอบและสำรวจสินแร่
 • การทดสอบสมรรถนะ
 • การทดสอบปิโตรเลียม
 • การทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
 • การทดสอบสิ่งทอ
 • การทดสอบของเล่น

ด้วยความรู้ความชำนาญนของข้อกำหนดอุตสาหกรรมของภาครัฐ เราวิเคราะห์วัสดุและผลิตภัณฑ์ของลูกค้านับพันทุกๆ วัน นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักเคมี และ นักเทคโนโลยีของเรามีคุณภาพความเชี่ยวชาญด้วยประสปการณ์นับปีในอุตสาหกรรม พวกเขาใช้ความชำนาญ ศาสตร์และศิลป์ในการใช้เครื่องมือเพื่อให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย วัสดุและผลิตภัณฑ์หลากหลาย ด้านความปลอดภัย และ คุณภาพ การทดสอบสามารถทำกับผลิตภัณฑ์ สายการผลิต เครื่องต้นแบบ การสร้างสรรค์และบริการทำได้ทั้งภายในห้องปฏิบัติการ ภาคสนาม หรือที่สถานที่ผลิตที่เป็นของลูกค้า

เนื่องจากข้อกำหนดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มีการพัฒนา อินเตอร์เทคสามารถช่วยลูกค้าให้ได้ข้อกำหนดและเป็นไปตามกฏที่ต้องการ บ่งชี้ได้ว่าอันตรายมีโอกาสเกิดขึ้นที่ใด ตัดสินได้ว่ากรณีใดต้องมีปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันและควบคุมแลห่วงโซ่อุปทานเรื่องความปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง เราอยู่ที่นี่เพื่อความต้องการการทดสอบ

 

Brochure

 Intertek Thailand