ทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน

อินเตอร์เทค เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการทดสอบและรับรองด้านประสิทธิภาพพลังงาน เราได้รับความร่วมมือและยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาล, กลุ่มอุตสาหกรรม และผู้ผลิต

อินเตอร์เทคมีห้องปฏิบัติการทั่วโลกที่ได้รับการรับรองที่จำเป็น มีความชำนาญ และมีศาสตร์และศิลปในการที่จะช่วยเหลือท่านให้ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดประสิทธิภาพพลังงานสำหรับตลาดสากล

ตามคำขอของผู้บริโภคและเพื่อตอบสนองกฎระเบียบด้านอุตสาหกรรมและภาครัฐทำให้ผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกนำเอาเรื่องประสิทธิภาพพลังงานมาเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญในลำดับต้น ๆ

การปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน การพัฒนาพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน และ การปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นความคิดหลักซึ่งผู้ผลิตทั้งหลายต้องรับไปปฏิบัติหากต้องการที่จะแข่งขันได้ในตลาดที่ให้ความสำคัญเรื่องการอยู่ร่วมกันมากอย่างในปัจจุบัน

อินเตอร์เทคขอเสนอการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานสำหรับตลาดปลายทางดังต่อไปนี้

  • การทดสอบประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอเมริกาเหนือ: ENERGY STAR®, EnergyGuide Label, AHRI, CEC, NRCAN, LEED และอื่น ๆ
  • การทดสอบประสิทธิภาพพลังงานสำหรับเอเชียแปซิฟิก: ฉลากพลังงานของจีน , Green Mark, HK EELS, ฉลากสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ และอื่น ๆ
  • การทดสอบประสิทธิภาพพลังงานของยุโรป: ErP Directive, Eco-Label, TCO Development, ENEC และอื่น ๆ