ทดสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านอาหาร

อินเตอร์เทค สามารถทำการทดสอบและรับบรองด้าน ความปลอดภัยทางไฟฟ้า , ความปลอดภัยทางก๊าซ และด้านสุขอนามัย ของอุปกรณ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านอาหารได้พร้อมกัน การทดสอบ Electrical safety สามารถทำให้แล้วเสร็จได้ในเวลาเพียง 15 วันทำการ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลงได้

 อินเตอร์เทคช่วยท่านให้ได้รับการทดสอบและรับรองเบ็ดเสร็จ ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า, ความปลอดภัยทางก๊าซ และการตรวจสอบทางสุขาภิบาลสำหรับอุปกรณการให้บริการอาหาร การทดสอบด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าสามารถทำให้แล้วเสร็จได้ในเวลาเพียง 15 วัน และช่วยเป็นอย่างมากที่จะทำให้ท่านสามารลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการวางตลาดลงได้เป็นสำคัญ
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมการให้บริการด้านอาหารของเรามีประสปกาณ์กับผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้งแต่เตาอบอุตสาหกรรม ตู้แช่ จนถึงโต๊ะสำหรับเตรียมอาหารและไฟที่ใช้อุ่น

บริการที่เราให้ประกอบด้วย

  • การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการบริการด้านอาหาร
  • การทดสอบความปลอดภัยก๊าซ สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการบริการด้านอาหาร
  • การทดสอบด้านสุขอนามัย ตามมาตรฐาน ANSI และ NSF
  • การทดสอบความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการบริการด้านอาหาร
  • การตรวจสอบภาคสนามเพื่อการติดฉลาก สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการบริการด้านอาหาร
  • การทดสอบการระบายอากาศของอุปกรณ์ใช้ในครัวอุตสาหกรรม 
  • การทดสอบสมรรถนะ

 

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999