อุตสาหกรรมและการผลิตสินค้า

ดำเนินธุรกิจของคุณอย่างชาญฉลาด ได้รวดเร็วขึ้น สามารถเข้าสู่การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนจากการผลิตและการผลิตสินค้าของคุณ หรือขยายไปยังตลาดใหม่ ทั่วโลก ปรับปรุงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือ ลดต้นทุนและเวลาในการทำตลาด สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตทั่วโลกเพื่อช่วยให้สินค้ามีมาตราฐานตามข้อกำหนดสากล เรามีการตรวจสอบทางด้านเทคนิค ออกใบรับรอง การศึกษา และบริการให้คำปรึกษาสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก เราสามารถช่วยให้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ บังคับ บริหารห่วงโซ่อุปทาน โรงงาน รวมทั้งการบริหารสินทรัพย์

บริการของเรา

 • ปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • รับรองระบบงาน
 • ตรวจอย่างละเอียดด้วยเครื่องเลเซอร์ 3 มิติ
 • บริหารเครื่องจักรในโรงงานให้อยู่ห้องปฏิบัติการวิเคาะห์ในสภาพพร้อมใช้
 • งานการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
 • ประเมินตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
 • สอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ ความล้มเหลว
 • วิเคราะห์และทดสอบวัสดุ
 • ทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)
 • ทดสอบบรรจุภัณฑ์
 • บริการทดสอบ เยื่อกระดาษ การพิมพ์ และกระดาษ
 • ตรวจประเมินตามพื้นฐานของความเสี่ยง
 • ตรวจสอบ / ตรวจประเมินทางด้านเทคนิควิศวกรรม
 • ตรวจประเมินผู้ส่งมอบสินค้า
 • ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • บริการให้คำปรึกษาสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999