สายไฟ

Intertek เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในการให้บริการทดสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการเชื่อมต่อโดยใช้สายโดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมทั้ง สายไฟ, ส่วนประกอบสำหรับการเชื่อมต่อ และไฟเบอร์

จากความเชี่ยวชาญเรื่องของการทดสอบสมรรถนะและการทดสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนมาถึงการแยกทวนสอบตัวผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งใช้ในการเดินสาย อินเตอร์เทคจัดบริการได้ตรงกับความต้องการของ ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดจำหน่าย
ด้วยสำนักงานที่มีกว่า 100 ประเทศทั่วโลก อินเตอร์เทคช่วยให้ท่านได้ทดสอบอุปกรณ์เดินสายให้เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดปลายทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากอินเตอร์เทคจะสามารถทวนสอบสายไฟและอุปกรณ์ประกอบของท่านได้แล้ว อินเตอร์เทคยังทวนสอบการเชื่อมต่อของสายไฟได้ด้วย

บริการของอินเตอร์เทคประกอบด้วย

 • การทดสอบเคเบิ้ล Cat 5e, Cat 6 และ อื่น ๆ
 • การทดสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้ง Cat 5, Cat 5e, Cat 6, และ Cat 6A.
 • การทดสอบความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ของผลิตภัณฑ์ประเภทเคเบิ้ลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • การทดสอบเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber optic cable) และคอนเน็คเตอร์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Bellcore, RUS, IEEE, TIA/EIA และข้อกำหนดอื่น ๆ
 • การทดสอบระบบเคเบิ้ล DWDM technology
 • การทดสอบระบบเคเบิ้ล DSL technology
 • การทดสอบเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Bellcore
 • การทดสอบอุปกรณ์ของใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Components (FOC) (สำหรับ Verizon) ตามมาตรฐานดังนี้ GR-20-CORE, GR-409-CORE, GR-13-CORE, GR-771-CORE และ GR-765-CORE
 • Active Testing: การจำลองการทดสอบเพื่อตัดสินว่าโครงสร้างพื้นฐานของเคเบิ้ลสามารถรองรับโปรโตคอลการส่งผ่านข้อมูลที่เร่งด่วนได้
 • โปรแกรมการทวนสอบระบบข่ายเคเบิ้ล/การเชื่อมต่อ: ออกแบบเพื่อทำการทดสอบและทวนสอบสมรรถนะของเคเบิ้ลและการเชื่อมต่ออาร์ดแวร์ภายใต้ระบบ LAN
 • โปรแกรมการทดสอบเพื่อแก้ปัญหาโดยรวม: ทำการทดสอบระบบเคเบิ้ลในสภาพแวดล้อมหลายแบบรวมถึงการทดสอบในห้องปฏิบัติการ, การทดสอบภาคสนามและการทดสอบการใช้งานจริง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการแก้ปัญหาโดยสมบูรณ์ด้วยผลที่ถูกต้องซึ่งสะท้อนสมรรถนะโดยรวมของระบบที่ดีที่สุด
 • การทวนสอบภาคสนามแบบเป็นอิสระ: การทวนสอบภาคสนามเป็นการประกันว่าระบบทำงานเหมาะสมตามข้อกำหนดและนั่นคือการติดตั้งที่ทำก็เป็นไปอย่างถูกต้องด้วย

เครื่องมือทดสอบเคเบิ้ล

อินเตอร์เทค ประกอบไปด้วยห้องทดสอบและอุปกรณ์เฉพาะที่เป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอบที่ท่านต้องการตั้งแต่แบบพื้นฐานจนถึงแบบที่เฉพาะเจาะจงมาก ๆ เครื่องมือเหล่านี้ได้แก่

 • ANDO Single Mode และ Multimode OTDR
 • ชุดทดสอบ Multi-Mode Return Loss
 • Salt Fog Chamber
 • เครื่องวิเคราะห์การแพร่กระจายในรูปแบบโพลาไรเซชั่น (Polarization Mode Dispersion Analyzer)
 • Horizontal Steiner Tunnel
 • Dust Chamber
 • 100 Channel JDS Single-Mode Switch Systems
 • 26 Channel JDS Multi-Mode Switch Systems
 • Multi-Mode Launch Condition Analyzer
 • 45 Channel JDS Single Mode Switch Systems
 • DORC Interferometer
 • Polarization Controller
 • Photon Kinetics S18 Chromatic Dispersion Analyzer
 • ANDO Optical Spectrum Analyzer
 • Broadband Light Source
 • SM & MM Fusion Splicer
 • เครื่อง Vibration ความถี่ 2-3k Hz

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999