การรับรอง การฝึกอบรม และบริการการตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ในพื้นที่อันตราย

อินเตอร์เทค เสนอบริการที่ทำให้ท่านนำหน้าในตลาดโดยความรู้ความสามารถของทีมวิศวกรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานในพื้นที่อันตราย ที่มีอยู่ในห้องทดสอบต่าง ๆ รอบโลก

ทีมงานที่มีประสบการณ์ในระดับสากลของอินเตอร์เทค ให้บริการที่ครบถ้วนตามความต้องการเพื่อแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน ทีมงานที่มีความสามารถของ Intertek ช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่า อุปกรณ์ บุคคลากร และ สถานที่ทำงานที่อยู่ภายในบริเวณที่อันตรายและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดเป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติและระดับสากลทางด้านความปลอดภัยและสมรรถนะ

การทดสอบและรับรองอุปกรณ์ ETL, ATEX & IECEx

ไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าของท่านที่ไหน อินเตอร์เทคจัดให้บริการการทดสอบและรับรองตามความต้องการของท่านเพื่อนำผลิตภัณฑ์ส่งขายในตลาดสากล การเข้าถึงระดับสากลของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการที่ประกอบด้วยความชำนาญและตรงเวลาเพื่อนำสินค้าขิงท่านสู่ตลาดได้เร็วกว่า
การฝึกอบรมและการออกแบบคุณลักษณะบุคลากรสำหรับการทำงานในบริเวณที่อันตราย
อินเตอร์เทคเสนอ CompEx สำหรับทั้งเครื่องมือที่อยู่ประจำที่และเคลื่อนย้ายได้ CompEx คือโปรแกรมการฝึกอบรมในระดับสากลเพื่อตระหนักถึงความสามารถหลักของบุคลากรที่ต้องทำงานในสถานที่อันตราย Intertek มีความชำนาญในการฝึกอบรมนักออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่เหล่านี้ด้วย อินเตอร์เทคเสนอการฝึกอบรมดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ของท่านหรือสถานที่ของเราเอง

การตรวจประเมินความปลอดภัยของสถานที่ที่เป็นบริเวณอันตราย

บริการการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินทรัพย์ที่ Intertek นำเสนอสามารถช่วยท่านให้รักษาสภาพความปลอดภัยและเป็นไปตามที่ควรของสถานที่ของท่าน บริการเหล่านี้ประกอบไปด้วย การจัดประเภทของพื้นที่อันตราย (Hazardous area classification), บริการการตรวจสอบตาม DSEAR/ATEX และการตรวจสอบเครื่องจักรรวมทั้งแท่นขุดเจาะ (Rigs), Skids และ ส่วนประกอบ ภายใต้ข้อกำหนด ATEX, PUWER และ Machinery Directive
บริการอื่น ๆ ที่เราจัดให้รวมทั้ง

  • ทดสอบและการให้คำปรึกษาเรื่อง Dust Explosion Safety
  • ทดสอบ Jet Fire Testing: ISO 22899 Part 1
  • ทดสอบความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Testing)

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999