ห้องปฏิบัติการของเรา

อินเตอร์เทคมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนชั้นแนวหน้าของประเทศ ในการให้บริการทดสอบและการตรวจวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว มีทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์

ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ของอินเตอร์เทคได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ของเรา ปฏิบัติการทดสอบตามวิธีทดสอบที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเป็นวิธีมาตรฐานระดับสากลยอมรับ เช่น ASTM, IP, ISO, UOP, US EPA, APHA, NIOSH, OSHA เป็นต้น โดยครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

ห้องปฏิบัติการของเราประกอบไปด้วย

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999