การบริการด้านสินค้าเกษตร

อินเตอร์เทค มีเครือข่ายการตรวจสอบและการตรวจวิเคราะห์ อยู่ทั่วโลก รวมทั้งยังให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อินเตอร์เทคให้บริการการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และการตรวจสอบสินค้าอาหารและสินค้าเกษตร เรามีสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และ ผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่ทั่วโลก ซึ่งอินเตอร์เทคเป็นที่เชื่อถือ และยอมรับในการตรวจสอบ และรับรองสินค้าในธุรกิจชั้นนำต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ค้าระหว่างประเทศ สถาบันทางการเงิน หน่วยงานช่วยเหลือทางด้านอาหาร และ หน่วยงานราชการต่างๆ

สินค้าเกษตรที่เราให้บริการตรวจสอบ

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH
+662 765 2999