เกี่ยวกับเรา

ด้วยระยะเวลามากกว่า 130 ปี ที่บริษัทต่างๆ ชั้นนำทั่วโลก ได้มอบหมายความไว้วางใจแก่เราในด้านการรับรองคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า กระบวนการผลิต และระบบการจัดการ

เราให้บริการที่มากกว่าการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรองสินค้า นั่นคือ เราช่วยลูกค้าพัฒนาทางด้านการดำเนินการ การได้มาซึ่งการผลิตและการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ เป็นต่อในด้านการตลาดและชนะข้อจำกัดทางการค้า และช่วยลดความเสี่ยง เราได้รับชื่อเสียงในการช่วยลูกค้าสร้างมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และพัฒนาความเชื่อมั่นในตราสินค้านั้นๆ ด้วยบริการของเรา สามารถช่วยให้ลูกค้าลดผลเสียต่อสุขภาพและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตอันมีผลประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทอินเตอร์เทค คือ ผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 43,000 คน และห้องปฎิบัติการการทดสอบกว่า 1,000 แห่ง ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับสากล เราสามารถที่จะสร้างความมั่นใจว่าสินค้าของท่านได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัยต่อสุขอนามัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทของเราได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับครอบคลุมในระดับสากล ด้วยความรู้และความชำนาญของเรา ทำให้ท่านก้าวข้ามอุปสรรคด้านกฏระเบียบและการตลาดได้

เราสามารถช่วยท่านสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจได้

  • ด้วยผลการทดสอบที่เชื่อถือได้ และการให้การรับรองที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดใหม่ๆ
  • ด้วยความรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงทุกๆ ตลาดในโลก
  • ด้วยการรับรองคุณภาพ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
  • ด้วยความเป็นผู้นำทางนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ด้วยการประหยัดต้นทุนการดำเนินการ และลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัย และความปลอดภัย
  • ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้า