เครื่องใช้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยความรวดเร็วในการส่งมอบงานการทดสอบด้านความปลอดภัยของ Intertek (ในบางกรณีอยู่ภายใน 15 วัน) ประกอบกับ ความชำนาญในบริการที่ให้ และ การที่เราเป็นผู้นำเรื่องการทดสอบสมรรถนะและการทดสอบเพื่อ Benchmark นั่นเป็นเพียงเหตุผลสองสามข้อที่ทำให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำไว้วางใจให้เราทำการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายทั่วโลก

ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำไว้ต่างวางใจให้อินเตอร์เทคทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายทั่วโลก อันเนื่องมาจากความรวดเร็วในการการทดสอบ (ในบางกรณีส่งมอบงานภายในเวลา 15 วัน) ความชำนาญ และการที่เราเป็นผู้นำเรื่องการทดสอบสมรรถนะรวมทั้งการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผล (Benchmark) นั่นเป็นเพียงเหตุผลสองสามข้อที่ทำให้ผู้ผลิตต่างไว้วางใจอินเตอร์เทค

อินเตอร์เทคให้บริการครอบคลุมสาขาการทดสอบดังต่อไปนี้

การทดสอบด้านความปลอดภัย

 • การทดสอบความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า
 • การทดสอบความปลอดภัยทางด้านก๊าซ
 • การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

การทดสอบสมรรถนะ

 • การทดสอบสมรรถนะ
 • การทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน
 • การทดสอบวัสดุ

บริการอื่น ๆ

 • การขอการรับรองรวมทั้งเครื่องหมายการรับรองเพื่อนำสินค้าสู่ตลาดทั่วโลก
 • การให้บริการผู้นำเข้าและส่งออก
 • บริการการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
 • บริการการทดสอบตามข้อกำหนดของผู้ค้าปลีก
 • การประเมินโรงงาน
 • การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งคืน

อินเตอร์เทคมีเครือข่ายการบริการทั่วโลกจึงให้บริการได้อย่างเบ็ดเสร็จครอบคลุมการทดสอบและการให้บริการตรวจสอบให้กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย รวมไปถึง

 • แบตเตอรี่
 • สินค้าที่ผู้ซื้อนำไปประกอบเอง (D-I-Y), เครื่องมือเครื่องใช้ในสวน และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • อุปกรณ์ทำความร้อน (เครื่องใช้, เตา, เครื่องต้ม, เตาเผา, เตาย่างเป็นต้น)
 • เครื่องใช้ภายในที่อยู่อาศัย
 • เครื่องใช้เพื่อการซักรีด
 • เครื่องทำความเย็น
 • เครื่องล้างจาน
 • เครื่องดูดฝุ่น
 • เครื่องใช้ขนาดเล็กที่ใช้งานในครัว
 • เครื่องฟอกอากาศ ทำอากาศบริสุทธิ์ และดูดความชื้น
 • เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องเล่นเสียง/ภาพ และเครื่องรับสัญญาณแพร่ภาพ
 • อุปกรณ์โทรคมนาคม
 • เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ต่อร่วม
 • เครื่องใช้ที่ใช้งานกับสระว่ายน้ำและสปา
 • อุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย