อุปกรณ์ทำความร้อน

อินเตอร์เทค ทดสอบและรับรองอุปกรณ์ทำความร้อน รวมถึง เตาผิงแบบฝัง, เตาย่าง อุปกรณ์ใช้เผาไม้ และ ปล่องไฟ

อินเตอร์เทคได้รับความยอมรับให้ทำการทดสอบและรับรองจากหน่วยงานหลัก ๆ ที่ออกกฏระเบียบทั้งหมด ทำให้อินเตอร์เทคเป็นที่วางใจในการให้บริการการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ANSI, ASTM, CCMC, CSA, EPA, ICBO, และ UL

อินเตอร์เทคยืนยันที่จะให้บริการท่านด้วยการทดสอบและการรับรองตามที่จำเป็นเพื่อให้สินค้าของท่านวางตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านได้รับรู้ข้อกำหนดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น Canada มีเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ Boiler ที่ใช้งานภายนอกอาคาร หรือ การประเมิน emission ของ SF fireplace และประสิทธิภาพของเตาเผาที่ใช้ก๊าซเป็นต้น เราให้บริการการทดสอบ emission ให้กับ EPA, การทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน, การทดสอบสมรรถนะ และการพิสูจน์ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้าง

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนด ก็สามารถใช้เครื่องหมาย Warnock Hersey (WH) Mark ของ อินเตอร์เทค ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับในการใช้งาน การติด WHI Mark แสดงถึงการที่ท่านพันธะผูกพันต่อผู้ตรวจสอบ ผู้รับเหมาและผู้ใช้ปลายทางว่าสินค้าปลอดภัยและมีคุณภาพ อินเตอร์เทคยังทำงานร่วมกับท่านเพื่อพัฒนาโปรแกรมการทดสอบความเป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่จะไม่มีการย่อหย่อนในเชิงคุณภาพและสมรรถนะของตัวผลิตภัณฑ์ของท่าน

โดยผ่านทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง อินเตอร์เทคให้บริการทดสอบและออกใบรับรองอุปกรณ์ทำความร้อนในขอบข่ายรอบคลุมสินค้าต่อไปนี้ด้วย

  • เครื่องเผาใหม้เชื้อเพลิงแข็งรวมถึงเครื่องที่ใช้ชีวมวล
  • เตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง, หม้อต้มและเตาผิง
  • เตาเผาแบบใช้ ไม้, ก๊าซ, ข้าวโพด หรือ ไม้ที่อัดเป็นเม็ด
  • เตาผิงแบบฝัง
  • Factory-built Fireplace
  • เตาย่างและเตาบาร์บีคิวแบบใช้ก๊าซ
  • ระบบปล่องควันและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบเชื้อเพลิงอัดเม็ด

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999