ทดสอบความเข้ากันได้สำหรับบลูทูธ

อินเตอร์เทค นำเสนอการทดสอบชุดหูฟังและแฮนด์ฟรี ที่รวดเร็ว ในด้านคุณลักษณะ, ความสามารถในการเข้ากันได้, ความเครียด และ การจัดการความผิดพลาด

ฐานข้อมูลของกรณีทดสอบสำหรับบลูทูธมีหลายกรณีที่ทำการทดสอบด้านความเข้ากันได้ กรณีทดสอบจะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะพิเศษตามข้อกำหนดจำเพาะของบลูทูธ 2.1

ตัวอย่างกรณีทดสอบของเรา ได้แก่

โพรไฟล์ของชุดหูฟังบลูทูธ

 • สัญญาณเสียง (การตั้งค่า การหยุดชั่วคราวและการปล่อย)
 • ช่องสัญญาณเสียงที่มีระดับความปลอดภัยรองรับ
 • ความเข้ากันได้ของชุดหูฟัง (โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น MP3)
 • ระยะทำการ
 • การเรียกเข้าและการโทรออก

การค้นหา

 • แบบทั่วไป แบบจำกัด และแบบไม่สามารถค้นหาได้

สมรรถนะ

 • การทดสอบระยะทำการ
 • การตรวจสอบระยะที่ต้องการเพื่อการเชื่อมต่อ

ความเข้ากันได้

 • หูโทรศัพท์
 • ระบบนำทาง
 • ชุดอุปกรณ์สำหรับการใช้งานในรถ

โพรไฟล์ของแฮนด์ฟรี

 • การเข้า/ออกพื้นที่สัญญาณแฮนด์ฟรีในระหว่างการเรียกเข้าและโทรออก
 • การเรียกเข้าขณะที่มีการล็อคปุ่มกด
 • การทดสอบการสูญเสียของสัญญาณ
 • ข้อความบังคับที่ต้องการการโต้ตอบจากผู้ใช้งาน

สถิติปริมาณการใช้

เป็นการสำรวจปริมาณการใช้ทั้งหมดตามเวลาจริงประกอบด้วย อักขระ(characters) กรอบความ (frames) ข้อผิดพลาด (errors) อักขระต่อวินาที (characters per second) และเปอร์เซ็นต์การใช้ประโยชน์ (percentage utilization) ผ่านทางหน้าต่างสถิติ (Statistics Window) สถิติจะถูกตรวจจับและนำมาพิจารณาเฉพาะข้อมูลสามชุดประกอบด้วย ปริมาณการตรวจจับทั้งหมด (entire session) บัฟเฟอร์ตรวจจับ (capture buffer) และปริมาณของการเลือกผู้ใช้งาน (user-selectable volume) ที่มีการรีเซ็ตได้ตลอดเวลา จำนวนของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการตรวจพบการติดต่อกันระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้งานในย่านความถี่ ISM (ISM band) กับอุปกรณ์บลูทูธเป็นจำนวนมาก และมีการรายงานการตรวจพบนี้ในระหว่างการทดสอบเพื่อสร้างตารางเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาบนพื้นฐานของข้อผิดพลาดนั้น

 • การวิเคราะห์อัตราข้อผิดพลาดแบบชุดตามเวลาจริง
 • CRC และ ข้อผิดพลาดส่วนหัว สำหรับช่องสัญญาณ RF ทั้ง 79 ช่อง
 • สมรรถนะรอบอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ย่านความถี่ 2.4 จิกะเฮิร์ต

การตรวจจับข้อมูลในการประสานเครือข่ายชั่วคราวขนาดเล็กแบบพิโคเน็ตอย่างง่าย

 • การค้นหาตัวลูกข่าย
 • การค้นหาตัวแม่ข่าย
 • การเชื่อมต่อตัวลูกข่าย

การตรวจจับข้อมูลแบบอนุกรม HCI

 • HCI UART (H4)
 • UART แบบ 3 สาย (H5)
 • BCSP (CSR’s BlueCore Serial Protocol)
 • สูงถึง 921.6 กิโลไบต์ต่อวินาที

การแยกสัญญาณเสียง

 • ความสามารถในการเก็บข้อมูล SCO และเล่นใหม่ได้ในรูปแบบไฟล์ WAV
 • การตรวจสอบคุณภาพเสียง

การถอดรหัสของรายละเอียด

 • TCP/IP สนับสนุน comparable to an Ethernet analyzer. Decodes all key Dial-Up Networking and TCP/IP protocols
 • การส่งถ่ายข้อมูล: HCI USB (H2), HCI UART (H4), HCI UART แบบ 3 สาย (H5) และ BCSP
 • โพรโทคอล: Baseband, LMP, HCI, L2CAP, SDP, RFCOMM, TCS Binary, OBEX, AVCTP, AVDTP, BNEP, AT Commands, CMTP, HDLC, PPP และ TCP/IP
 • โพรไฟล์: สำหรับโสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual): A2DP, AVRCP, GAVDP, VCP และ VDP สำหรับรถยนต์: HFP, PBAP และ SAP
 • การพิมพ์: BIP, BPP และ HCRP อื่น ๆ : CIP, CTP, DUN, FAX, FTP, GOEP, HID,HSP, ICP, LPP, OPP, PAN, SDAP, SPP, SYNCH และ UDI
Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999