ทดสอบ EMC สำหรับอุปกรณ์ยานยนต์

ด้วยห้องปฏิบัติการกว่า 23 แห่งทั่วโลก Intertek ยังคงเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของห้องทดสอบความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) เราให้บริการด้วยการออกรายงานผลการทดสอบที่รวดเร็วและมีข้อมูลดิบพร้อมใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงหลังการทดสอบเสร็จสิ้นลง และส่งพร้อมรายงานผลการทดสอบสุดท้ายภายใน 48 ชั่วโมง

เราขอเสนอการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับชิ้นส่วนและระบบสำหรับยานยนต์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ


การได้การรับรองจาก
AEMCLAP

Bulk Current Injection(BCI)

 • ทุก ๆ การทดสอบมีการใช้มิเตอร์และโพรบกำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทางสำหรับการวัดแบบ Forward, Reverse และ Net
 • ตัวจับชิ้นงานได้รับการออกแบบเป็นพิเศษตามแต่ละมาตรฐานเพื่อการปรับปรุงค่าจากการทดสอบซ้ำ
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบมีความเฉพาะตามแต่ละมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่ได้จากการทดสอบและการทดสอบซ้ำมีความเหมาะสม
 • สามารถดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน ฟอร์ด, จีเอ็ม, ไครสเลอร์ , เฟียต, นิสสัน , ฮอนด้า , มาสดา, ออดี้มาตรฐาน ISO หรือมาตรฐาน BCI อื่น ๆ
 • GMW3100/3097 ย่อหน้าที่ 3.2.1.2.4
 • GMW3097 Feb04 3.4.1
 • ISO 11452-4
 • SAE J1113-4
 • Ford ES-XW-7T-1A278-AC
 • Chrysler DC 106141

การคายประจุไฟฟ้าสถิต ESD

 • + / - 15 กิโลโวลต์ สำหรับ Contact Discharge, + / - 30 กิโลโวลต์สำหรับ Air Discharge
 • ห้องปฏิบัติการและห้องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ
 • การตรวจสอบรูปคลื่นสัญญาณด้วยออสซิลโลสโคป 1 จิกะเฮิร์ต
 • หลากหลายเคล็ดลับในเรื่อง การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) จากมาตรฐาน IEC/EN ตั้งแต่การทดสอบจนถึงเคล็ดลับการออกแบบสำหรับยานยนต์
 • ISO 10605
 • SAE J1113-13
 • GMW3100/3097 ย่อหน้าที่ 3.2.1.4
 • GMW3097 Feb04 3.6
 • Ford ES-XW-7T-1A278-AC
 • Chrysler DC 106141

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่กระจายเป็นคลื่น RF

 • ทำการทดสอบในห้องขนาดระยะทดสอบ 5 เมตรที่สร้างขึ้นใหม่
 • สนามแม่เหล็กมีความสม่ำเสมอตามข้อกำหนดของ IEC/EN
 • การมอดูเลชันแบบต่าง ๆ (AM, FM, Pulsed)
 • เส้นแรงแม่เหล็กถูกออกแบบให้มีค่ามากกว่า 600 โวลต์ต่อเมตร ที่ระยะ 1 เมตร คลื่นต่อเนื่อง (CW) หรือพัลซ์ (pulsed) จาก 1-18 จิกะเฮิร์ต
 • สอบเทียบคลื่นสนามแม่เหล็กได้สูงถึง 18 จิกะเฮิร์ต
 • การขยายสัญญาณที่ 1 กิโลวัตต์ ช่วงความถี่จาก 80 เมกกะเฮิร์ต ถึง 1 จิกะเฮิร์ต
 • การขยายสัญญาณที่ 250 วัตต์ ช่วงความถี่จาก 1 จิกะเฮิร์ต ถึง 18 จิกะเฮิร์ต
 • การขยายสัญญาณที่ 500 วัตต์ ช่วงความถี่จาก 10 กิโลเฮิร์ต ถึง 200 เมกกะเฮิร์ต
 • ห้องทดสอบ EMC ขนาดระยะทดสอบ 5 เมตรความสามารถในการทดสอบช่วงความถี่จาก 26 เมกกะเฮิร์ต ถึง 18 จิกะเฮิร์ต สำหรับการทดสอบตามมาตรฐาน SAE, ISO, GM, Ford, Chrysler, Nissan, Audi, Fiat, Honda, Mazda, CISPR 25, CISPR 11, CISPR 16, CISPR 22, SAE J1113 และ SAE J551
 • มาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไปรวมถึงมาตรฐานยานยนต์ GM 5097, GM 3100, DC 10614REV A, Ford AB/AC, Nissan, Mazda, Fiat, Honda, Audi, Chrysler, SAE และ ISO
 • สาธารณูปโภคสนับสนุนที่ห้องปฏิบัติการมี: ระบบอัดอากาศ (125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) ที่ 30 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM)ผสมน้ำมันหรืออากาศบริสุทธิ์ ที่ 2 ไมครอน) ระบบน้ำ (ถึง 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ระบบระบายอากาศจากภายนอก (200 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) กำลังไฟฟ้ากระแสสลับที่มีค่าสูงถึง 240 โวลต์ 50 แอมแปร์ (50 หรือ 60 เฮิร์ต) เฟสเดียวหรือสามเฟส กำลังไฟฟ้ากระแสตรงที่มีค่าสูงถึง 65 โวลต์ 150 แอมแปร์  ระบบเฝ้ามองภายในห้องทดสอบด้วยจอแสดงผลสีจากกล้องหลายมุมมอง เครื่องปั่นไฟ ระบบทำความเย็น โหลดพาวเวอร์ ก๊าซเฉื่อย และคอมพิวเตอร์ที่ทนทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ  เป็นได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะหรือเป็นอุปกรณ์ที่ตั้งบนพื้นก็ได้

การแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทางอากาศRE

 • CISPR 25
 • SAE J1113-41
 • GMW3100/3097 ข้อ 3.2.1.1.2
 • GMW3097 Feb04 3.3.1
 • Ford ES-XW-7T-1A278-AC
 • Chrysler DC 106141

ภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่กระจายทางอากาศ ALSE

 • ISO 11452-2
 • SAE J1113-21
 • GMW3100/3097 ย่อหน้าที่ 3.2.1.2.3
 • GMW3097 Feb04 3.4.2
Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999