ทดสอบวัสดุระบบและชิ้นส่วนประกอบ

Intertek นำเสนอความชำนาญการทดสอบและวิจัยสำหรับพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์, ระบบภายในและภายนอก, สารประกอบและโพลิเมอร์

อินเตอร์เทคสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยการให้คำปรึกษาและให้บริการทดสอบวัสดุพอลิเมอร์ พลาสติก สารประกอบและส่วนประกอบสำหรับยานยนต์ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญของเรายังมีอุปกรณ์และเทคนิคที่ทันสมัยในการตรวจสอบวัสดุยานยนต์ การให้บริการทดสอบและการวิเคราะห์พลาสติกในงานด้านยานยนต์ ประกอบด้วย การผุพัง (weathering) ลักษณะทางกลและทางกายภาพ (mechanical and physical characterization) องค์ประกอบทางเคมี (chemical composition) ความทนต่อสารเคมีและความทนต่ออุณหภูมิ (chemical and temperature resistance) ลักษณะทางแสง (optical characterization) การวิเคราะห์พื้นผิว (surface analyses) การรับรองผลิตภัณฑ์ (certification) และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

อินเตอร์เทคทำงานด้วยความทุ่มเทและเป็นอิสระเพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ทางด้านยานยนต์ นำเสนอความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานนานาชาติ มาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าและมาตรฐานสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ผู้เชี่ยวชาญของอินเตอร์เทคเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมาตรฐานหลากหลายสาขาในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงการพัฒนาล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมยานยนต์

อินเตอร์เทคแนะนำท่านในทุก ๆ ขั้นตอนของกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจนถึงกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายและทำให้ผลิตภัณฑ์ของท่านไปอยู่ในมือของลูกค้าได้เร็วกว่าบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม 

การทดสอบวัสดุยานยนต์, ระบบ และ ชิ้นส่วน