ทดสอบภายในยานยนต์

การทดสอบด้านความปลอดภัย, ความทนทาน, สมรรถนะ และคุณภาพของวัสดุภายในรถยนต์

ห้องปฏิบัติการของอินเตอร์เทคทดสอบวัสดุพอลิเมอร์ พลาสติกและสิ่งทอ ตามมาตรฐานนานาชาติและตามมาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม ผู้เชี่ยวชาญของอินเตอร์เทคทดสอบและรับรองชิ้นส่วนและวัสดุภายในยานยนต์เทียบกับข้อกำหนดของนานาชาติ การทดสอบวัสดุภายในรถยนต์ประกอบด้วยแผงหน้าปัดควบคุม,แผงหน้าปัทม์, ที่นั่ง,แผงประตู, แผงติดเข็ม หน้าปัทม์และสวิทช์ของเครื่องยนต์  และอื่น ๆ อีกมากมาย

การทดสอบภายในยานยนต์ ประกอบด้วย

 • ทดสอบสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC)
 • พ่นไอหมอก (เช่น DIN 75201, ISO 6452, SAE J1756 และ PV 3015)
 • ทดสอบการผุพัง
 • ทดสอบความเข้ากันได้ / ทดสอบความทนต่อสารเคมี
 • ความต้านทานการกระแทก
 • ทดสอบความสามารถในการติดไฟ
 • ทดสอบการสึกหรอและการสึกกร่อน
 • ความต้านทานต่อการขีดข่วน

การทดสอบวัสดุภายในยานยนต์

 • ทดสอบวัสดุพอลิเมอร์และพลาสติกในงานด้านยานยนต์
 • ทดสอบการรับรู้ของผู้ใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในงานด้านยานยนต์
 • ทดสอบกระบวนการจัดการพลาสติกในงานด้านยานยนต์
 • กรณีศึกษากระบวนการควบคุมสำหรับพลาสติกในงานด้านยานยนต์
 • บริการทดสอบตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ