ทดสอบวัสดุยานยนต์

การทดสอบวัสดุยานยนต์สำหรับพลาสติก, สารประกอบ, อีลาสโตรเมอร์ (elastomers), สิ่งทอ และโลหะ

อินเตอร์เทค ทำงานด้วยความทุ่มเทเป็นอิสระเพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ในการทดสอบวัสดุยานยนต์ นำเสนอความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานนานาชาติตามความต้องการลูกค้าและมาตรฐานสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม(OEM) ผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นคณะกรรมการมาตรฐานในหลายสาขาและหลายองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ การทดสอบวัสดุของเราครอบคลุมวัสดุที่ใช้ทั้งภายในและภายนอก

บริการทดสอบวัสดุยานยนต์ ของอินเตอร์เทค

 • ทดสอบเร่งอายุ
 • วิเคราะห์ทางเคมีและความทนต่อสารเคมี
 • การเคลือบ
 • ทดสอบอุปกรณ์ประกอบแต่ง
 • บริการวิเคราะห์ความเสียหาย
 • ความสามารถในการติดไฟ
 • พ่นไอหมอก
 • ทดสอบเชิงกล
 • โลหะวิทยา
 • ทดสอบสมบัติทางแสง
 • ทดสอบสมรรถนะ
 • วัสดุพอลิเมอร์และพลาสติก: การทดสอบวัสดุพอลิเมอร์และพลาสติกในงานด้านยานยนต์
 • บริการด้านกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์พื้นผิว
 • สนับสนุนการวิจัยพัฒนา
 • สิ่งทอ
 • ทดสอบคุณภาพและการตรวจประเมินคุณภาพ
 • ทดสอบสารประกอบอินทรีย์ระเหย

บริการวิเคราะห์วัสดุยานยนต์

 • วิเคราะห์วัสดุ
 • รายการการให้บริการของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ A-Z
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์