ทดสอบระบบเชื้อเพลิง

การทดสอบระบบเชื้อเพลิงสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยานยนต์

อินเตอร์เทค ผู้นำในการให้บริการทดสอบระบบเชื้อเพลิงขอเสนอเทคโนโลยีในการทดสอบหาปริมาณการซึมผ่านของสารมลพิษไอระเหยที่รั่วซึมจากเครื่องยนต์ในห้องทดสอบแบบปิด (SHED) ซึ่งมีทั้งแบบ mini-SHED และแบบ micro-SHED การทดสอบของเราให้การประเมินส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบเชื้อเพลิง ได้แก่ วาล์ว,ท่ออ่อน, ระบบท่อ, ข้อต่อ, ข้อต่อลม, ชุดส่งข้อมูล, ฝาปิด,จุกปิด, ถัง,และ ส่วนคอช่องเติมเชื้อเพลิง

การทดสอบ SHED ยังเสริมในการทดสอบความคงทนทางกล  ของระบบเชื้อเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิง ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อม เครื่องตรวจหารอยรั่ว ตู้ทดสอบไอเกลือ สมบัติเชิงกลของอุปกรณ์ และการทดสอบอื่น ๆ อีกมากมาย

บริการทดสอบระบบเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ

 • เครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับการทดสอบการแช่ระบบเชื้อเพลิงในของเหลว
 • ทดสอบการสั่นสะเทือนของระบบเชื้อเพลิง
 • หาปริมาณการซึมผ่านของสารมลพิษไอระเหยที่รั่วซึมในห้องทดสอบปิด (SHED)
 • ทดสอบการกัดกร่อนของเครื่องยนต์โดยวิธีหมอกเกลือสำหรับน้ำมันเครื่อง
 • ทดสอบความดันและสูญญากาศ
 • ทดสอบปริมาณการซึมผ่านจากท่อเชื้อเพลิง: มาตรฐาน SAE J1737 และ SAE J30
 • หาปริมาณการซึมผ่านของสารมลพิษไอระเหยที่รั่วซึมสำหรับถังเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์รถ Off-Road ขนาดเล็ก ถังแบบพกพา และเครื่องยนต์
 • ทดสอบปริมาณการรั่วซึมของชิ้นส่วนในระบบเชื้อเพลิงโดยวิธี SHED
 • ประเมินอัตราการเติมเชื้อเพลิง การสูญเสียเชื้อเพลิง การเผาไหม้ย้อนกลับ การเติมเชื้อเพลิงสูงสุด จำนวนเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ คุณภาพและชนิดของการเติมเชื้อเพลิง
 • ประเมินการปนกันของน้ำและน้ำมันในเครื่องยนต์และการประเมินผล แบบโรลโอเวอร์
 • ทดสอบการขยายตัวเนื่องจากความร้อน
 • ทดสอบการหมุนวน
 • ทดสอบความแข็งแรงทางกล
 • ทดสอบแก๊สที่มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและการทดสอบโครมาโตกราฟี แบบของเหลว
 • ตรวจหารอยรั่วด้วยแก๊สฮีเลียม
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิสูงสำหรับการทดสอบชิ้นส่วนประกอบของระบบย่อย
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
 • ตู้ความร้อนอุณหภูมิสูงพิเศษ
 • ทดสอบความเข้ากันได้ของสสารในเชื้อเพลิง
 • ทดสอบแผนการทวนสอบการออกแบบและรายงานของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม สำหรับส่วนประกอบของถังเชื้อเพลิงและท่อเติม
 • ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศของรัฐแคลิฟอร์เนีย (CARB)