สื่อสารแบบไร้สาย สำหรับยานยนต์

อินเตอร์เทค ส่งมอบความเชี่ยวชาญกว่าสิบปีในด้านกฏระเบียบการสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อช่วยให้ท่านเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์

เนื่องจากการเติบโตของการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แน่นอนว่าจำเป็นต้องให้อินเตอร์เทคเป็นพันธมิตรเพื่อช่วยให้ผ่านกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดที่มีการควบคุมสินค้าและบริการ (regulatory market) ของการสื่อสารแบบไร้สายและการโทรสนเทศได้ อินเตอร์เทคทำงานร่วมกับท่านในการสร้างประสิทธิภาพและช่วยนำทางท่านในขั้นตอนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของท่านเป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายทั่วโลกของเราจะช่วยในการสร้างประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของท่านออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นกว่าบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง