บริการทดสอบคุณสมบัติสารหล่อลื่น

บริการทดสอบและตรวจวัดคุณสมบัติสารหล่อลื่นการเหวี่ยงและการส่งผ่านของเหลวอัตโนมัติ

ห้องปฏิบัติการวิจัยยานยนต์ของเราเป็นผู้นำในการทดสอบสารหล่อลื่น ครอบคลุมถึงการทดสอบไดนาโมมิเตอร์ตามขั้นตอนมาตรฐานสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลด้วยการประเมินน้ำมันหล่อลื่นของห้องข้อเหวี่ยง ขั้นตอนมาตรฐานนี้ได้รับการเผยแพร่โดยสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (ASTM) การทดสอบเหล่านี้จะใช้สำหรับการประเมินน้ำมันหล่อลื่นกับค่ามาตรฐานของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) กองทัพสหรัฐอเมริกา (U.S. Military) และบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์

อินเตอร์เทคยังมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทดสอบคุณสมบัติของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (Dexron®, Mercon®และ ALLISON)

การให้บริการทดสอบคุณสมบัติน้ำมันหล่อลื่นห้องข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์และน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

  • ทดสอบน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน
  • ทดสอบน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
  • ทดสอบน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
  • ทดสอบของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999