ทดสอบการส่องสว่างและทางแสง

อินเตอร์เทคได้รับการรับรองความสามารถจาก VCA, A2LA และ AMECA ให้ทำการทดสอบไฟรถยนต์ ได้แก่ Head Lamps, Tail Lamps, ไฟเลี้ยว และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

การให้บริการทดสอบของอินเตอร์เทคยังครอบคลุมไปถึงการทดสอบอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับรถเอทีวี (ATVs) อุปกรณ์ทางการเกษตร, รถขับเคลื่อนหิมะ, รถจักรยานยนต์,  และเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง / เครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรม ความสามารถในการทดสอบการส่องสว่างและการทดสอบทางแสงของเรา ประกอบด้วย

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานทะเบียนยานยนต์ (VCA)

คณะกรรมธิการด้านเศรษฐกิจเพื่อยุโรปขององค์การสหประชาชาติ UNECE สำหรับยานยนต์

 • ข้อบังคับที่ 1 – หลอดไฟหน้า ไส้หลอดลำแสงแบบไม่สมมาตร w/ R2
 • ข้อบังคับที่ 2 – หลอดไฟชนิดไส้ในเป็นขดลวด ข้อบังคับที่ 3 – อุปกรณ์แบบสะท้อนแสงกลับได้
 • ข้อบังคับที่ 4 – หลอดไฟส่องป้ายทะเบียน
 • ข้อบังคับที่ 5 – หลอดไฟหน้าผนึกสนิท
 • ข้อบังคับที่ 6 – เครื่องแสดงทิศทาง
 • ข้อบังคับที่ 7 – หลอดไฟหน้า/หลัง หลอดไฟเบรก หลอดไฟบอกตำแหน่งนอกสุด
 • ข้อบังคับที่ 8 - หลอดไฟหน้า ไส้หลอดลำแสงแบบไม่สมมาตร w/ H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, H1R1, H1R2 and/or H11
 • ข้อบังคับที่ 19 – หลอดไฟตัดหมอกหน้า
 • ข้อบังคับที่ 20 – หลอดไฟหน้า ไส้หลอดลำแสงแบบไม่สมมาตร w/ H4
 • ข้อบังคับที่ 23 – หลอดไฟถอยหลัง
 • ข้อบังคับที่ 31 – หลอดไฟหน้า หลอดฮาโลเจนผนึกสนิทแบบไม่สมมาตร w/ H4
 • ข้อบังคับที่ 37 - หลอดไฟชนิดไส้ในเป็นขดลวด
 • ข้อบังคับที่ 38 – หลอดไฟตัดหมอกหลัง
 • ข้อบังคับที่ 50 – อุปกรณ์ส่งสัญญาณและแสดงเครื่องหมายสำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์
 • ข้อบังคับที่ 56 / 76 / 82 – หลอดไฟหน้าสำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
 • ข้อบังคับที่ 57 / 72 – หลอดไฟหน้าสำหรับรถจักรยานยนต์
 • ข้อบังคับที่ 65 – หลอดไฟเตือนพิเศษ
 • ข้อบังคับที่ 69 – แผ่นสลักด้านหลังสำหรับยานยนต์เคลื่อนที่ช้า
 • ข้อบังคับที่ 70 – แผ่นสลักด้านหลังสำหรับยานยนต์หนักและยาว
 • ข้อบังคับที่ 77 – หลอดไฟจอด
 • ข้อบังคับที่ 87 – หลอดไฟที่ใช้ในการวิ่งเวลากลางวัน
 • ข้อบังคับที่ 91 – หลอดไฟบอกตำแหน่งข้าง
 • ข้อบังคับที่ 98 – หลอดไฟหน้า หลอดไฟปล่อยประจุในก๊าซ
 • ข้อบังคับที่ 104 – แผ่นสะท้อนแสงกลับได้สำหรับยานยนต์หนักและยาว
 • ข้อบังคับที่ 112 – หลอดไฟหน้า หลอดไฟไส้ขดลวด แบบไม่สมมาตร
 • ข้อบังคับที่ 113 – หลอดไฟหน้า หลอดไฟไส้ขดลวด แบบไม่สมมาตร
 • ข้อบังคับที่ 119 – หลอดไฟส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากA2LA (American Association for Laboratory Accreditation)

 • www.a2la.org ใบรับรองเลขที่ 78.02 (www.a2la.org, certificate #78.02)
 • มาตรฐานความปลอดภัยด้านยานยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา FMVSS 108
 • อุปกรณ์ส่องสว่างด้านหน้า
 • อุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์แสดงเครื่องหมาย และ อุปกรณ์ส่องสว่างด้านหลัง
 • สเปกโตรโฟโตเมตรี (SAE J578)
 • การวัดแสงสำหรับวัสดุที่สะท้อนแสงกลับได้
 • เครื่องจักรสำหรับงานเกษตรกรรม
 • รถเอทีวี
 • รถขับเคลื่อนบนหิมะ
 • หลอดไฟและอุปกรณ์เตือน
 • เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างและเครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรม
 • รถจักรยานยนต์
 • หลอดไฟแฟลช

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากAMECA (Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency)

 • www.ameca.org
 • ไฟหน้า - หลอดไฟถอดเปลี่ยนได้และหลอดไฟผนึกสนิท, อุปกรณ์สำหรับการเล็ง
 • หลอดไฟถอยหลัง
 • หลอดไฟเบรกติดตั้งตำแหน่งสูง (หลอดไฟเบรกดวงที่ 3)
 • Clearance / Identification / Sidemarker Lamps
 • หลอดไฟส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้งและหลอดไฟจอด
 • หลอดไฟส่องป้ายทะเบียน (License Plate Lamps)
 • การตรวจหา HALT และ Intermittence ตามมาตรฐาน GMN8020TP
 • ตู้ควบคุมฝุ่นตามมาตรฐาน SAE J575e (1970)
 • ตู้ควบคุมความชื้นตามมาตรฐาน SAE J575e (1970)
 • โต๊ะสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน SAE J577 (1958)
 • การทดสอบหลอดไฟเรือ มาตรฐาน ABYC
 • หลอดไฟ อุปกรณ์สะท้อนแสง และอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่เกี่ยวเนื่อง สำหรับยานยนต์ทางทหาร ตามมาตรฐาน MIL-STD-1179D (MIL-STD-1179D
 • การทดสอบทางแสง
 • การทดสอบสี
 • การทดสอบการมองเห็นในที่มืด
 • การสั่นสะเทือนแบบสุ่มและการสั่นสะเทือนแบบความถี่เดียว
 • การให้คำปรึกษาตามมาตรฐาน
 • การออกแบบและสร้างตัวจับชิ้นงาน
 • เครื่องวัดสามแกนของ ROMER สำหรับใช้วัดพิกัดการสะท้อนของตัวสะท้อนแสง
  (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน กระไดรถจักรยาน และยางรถ)
 • หลอดไฟเบรก หลอดไฟหลัง หลอดไฟเลี้ยว
 • หลอดไฟเสริมแบบส่องต่ำ
 • หลอดไฟส่องสว่างขณะขับขี่
 • หลอดไฟตัดหมอก
 • หลอดไฟสปอร์ตไลท์
 • หลอดไฟเบรกติดตั้งตำแหน่งสูง  (HMSL)
 • หลอดไฟเตือนแบบกระพริบ หลอดไฟเตือนแบบ Stop Arm และหลอดไฟเตือนแบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับรถโรงเรียน
 • หลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์, หลอดไฟเลี้ยวและหลอดไฟหน้าแบบเสริม

การทดสอบกระจกสำหรับยานยนต์

การทดสอบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย: กระจกแบนและกระจกโค้งนูน ความสามารถในการทดสอบ ประกอบด้วย

 • การสะท้อน
 • รัศมีความโค้ง
 • ขนาดของการขยาย
 • การกัดกร่อน ความชื้นและอุณหภูมิ
 • การสั่นสะเทือน

ข้อมูลจำเพาะของการทดสอบ โดยทั่วไปประกอบด้วย

 • FMVSS 111
 • SAE J964
 • ECE Reg. 46
 • OEM & Proprietary Specifications

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

 • ได้รับการรับรองจาก AEMCLAP และได้รับการยอมรับจากฟอร์ด (Ford) และจีเอ็ม (GM)
 • GMW3097
 • Ford ES-XW-7T-1A278-AC
 • SAE J1113
 • ISO 11452

ความสามารถในการทดสอบสำหรับอุปกรณ์อื่น

นอกเหนือจากการทดสอบการส่องสว่าง/การวัดเชิงแสงตามมาตรฐาน FMVSS 108 แล้ว อินเตอร์เทคยังเป็นผู้เพียงผู้เดียวที่ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพเพิ่มเติมตามความต้องการ รวมทั้งการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (ได้รับการรับรองจาก AEMCLAP และได้รับการยอมรับจากฟอร์ดและจีเอ็ม) การทดสอบการสั่นสะเทือน ความชื้น ฝุ่น และ การทดสอบ HALT