บริการทดสอบยานพาหนะ เชื้อเพลิง

ห้องทดสอบยานยนต์, เชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น และเครื่องยนต์ของ อินเตอร์เทค จัดให้รองรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มด้วยบริการทดสอบแบบเป็นอิสระสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

อินเตอร์เทคให้การบริการทดสอบระดับ world class สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เชื้อเพลิง สารหล่อลื่น และเครื่องยนต์

การวิจัยยานยนต์และการบริการด้านคาร์โนต์ (Carnot) ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศของรัฐแคลิฟอร์เนีย
 • ทดสอบความทนทานและความคงทนของเครื่องยนต์
 • วิจัยและการพัฒนายานยนต์ และทดสอบการปล่อยสารมลพิษจากเครื่องยนต์
 • ทดสอบการปล่อยสารมลพิษจากเครื่องยนต์และการรับรองผลิตภัณฑ์
 • ทดสอบน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน
 • ทดสอบน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
 • ทดสอบน้ำมันเกียร์อัตโนมัติและน้ำมันชนิดพิเศษ
 • ทดสอบสารควบคุมการตกตะกอนของเชื้อเพลิง
 • ทดสอบระบบเชื้อเพลิง
 • ทดสอบหาปริมาณสารมลพิษไอระเหยที่รั่วซึมในห้องทดสอบแบบปิด (SHED)
 • ทดสอบของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 • ทดสอบสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC)
 • บริการด้านมาตรวิทยา
 • ถ่ายภาพสำหรับงานอุตสาหกรรม
 • บริการวิเคาระห์คุณลักษณะของการสะสมและการสึกหรอของเครื่องยนต์
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบคาร์โนต์ของอินเตอร์เทค
 • การรับรองมาตรฐาน ISO 17025