ทดสอบวัสดุพอลิเมอร์และพลาสติก

การทดสอบและวิจัยวัสดุและชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นพลาสติกและโพลิเมอร์

อินเตอร์เทค รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยการให้คำปรึกษาและให้บริการทดสอบวัสดุพอลิเมอร์และพลาสติก รวมทั้งสารประกอบและส่วนประกอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุยานยนต์ของเราเข้าใจในพฤติกรรมและคุณลักษณะของวัสดุยานยนต์ มีอุปกรณ์และเทคนิคที่ทันสมัยในการตรวจสอบวัสดุยานยนต์ที่นอกเหนือจากนี้ ในส่วนของการให้บริการทดสอบและวิเคราะห์พลาสติกในงานด้านยานยนต์ประกอบด้วย การผุพัง,คุณลักษณะทางกลและทางกายภาพ,องค์ประกอบทางเคมี, ความทนต่อสารเคมีและความทนต่ออุณหภูมิ,คุณลักษณะทางแสง, การวิเคราะห์พื้นผิว, การรับรองผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ห้องปฏิบัติการของเราดำเนินงานภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 17025, UKAS หรือ A2LA และผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ ISO TS 16949 เราจะสนับสนุนกระบวนการของท่านตั้งแต่การพัฒนาต้นแบบจนถึงกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย

ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุพอลิเมอร์และพลาสติกในอุตสาหกรรมด้านยานยนต์

 • ความรู้และขีดความสามารถด้านกระบวนการจัดการพลาสติกในงานด้านยานยนต์
 • ความชำนาญและขีดความสามารถการทดสอบฟังก์ชันของพลาสติกในงานด้านยานยนต์
 • ความชำนาญและขีดความสามารถการทดสอบการรับรู้สำหรับพลาสติกในงานด้านยานยนต์
 • กระบวนการและโปรแกรมรับรองสำหรับพลาสติกในงานด้านยานยนต์

ทดสอบวัสดุพอลิเมอร์และพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์

 • ทดสอบสารประกอบอินทรีย์ระเหย
 • ตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพและทางกล
 • ทดสอบการผุพัง / วิธีเร่งอายุสำหรับวัสดุพอลิเมอร์และพลาสติก
 • ทดสอบความทนต่อสารเคมีและความทนต่ออุณหภูมิ
 • วิเคราะห์ส่วนประกอบและโครงสร้าง
 • วิเคราะห์ทางความร้อนของวัสดุพอลิเมอร์และพลาสติก
 • วิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุพอลิเมอร์และพลาสติก
 • ทดสอบการฉีดขึ้นรูปของแผ่นเคลือบเงาสำหรับการเคลือบ
 • คงรูป
 • ไหลแบบวน
 • ขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้นของวัสดุพอลิเมอร์
 • หดตัวของการขึ้นรูป
 • ทดสอบการสั่นสะเทือน
 • วิเคราะห์พื้นผิว
 • ความต้านทานต่อการขีดข่วน
 • ทดสอบระบบเชื้อเพลิงและส่วนประกอบ
 • บริการด้านกระบวนการรับรองชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
  ( PPAP and/or APQP)
 • โปรแกรมรับรอง