ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์

บริการการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเราประกอบด้วยเครื่องเสียง, ชิ้นส่วนเครื่องเสียง, EMC ของยานยนต์, USCAR, การทดสอบอายุการใช้งานของแบตเตอรี่, RLDA, Sags, คลื่นฟ้าผ่า, ความเพี้ยนของฮาร์มอร์นิก และอื่น ๆ

ความสามารถในการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา ประกอบด้วย

การทดสอบด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • ตัวรับพลังงานแบบอิสระ 100 ตัว (0 ถึง 50 แอมแปร์, 0 ถึง 50 โวลต์)
 • ช่องการตรวจสอบแบบอิสระ 1000 ช่อง
 • ค่าความร้อนที่เพิ่มขึ้น
 • แผนที่ความร้อน
 • การวัดวงจรไฟฟ้าแบบแห้ง
 • Insertion/Extraction Force - Connectors
 • แรงสอด / แรงถอด สำหรับขั้วต่อ
 • ความต้านทานของฉนวน สูงถึง 50 จิกะโอห์ม
 • แรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ถึง 6 กิโลโวลต์/5 มิลลิแอมแปร์
  แรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับ ถึง 5 กิโลโวลต์/20 มิลลิแอมแปร์
 • สมรรถนะของขั้วต่อ
 • ความเสียหายที่ไม่พึงประสงค์ระยะสั้นของสัญญาณ (1 นาโนวินาที – 100 มิลลิวินาที)
 • การทดสอบไดอิเล็กทริกสำหรับขั้วต่อหลายขั้ว
 • การทดสอบแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ
 • การออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ทดสอบตามมาตรฐานของหน่วยงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 • เดมเลอร์ ไครสเลอร์ ฟอร์ด จีเอ็ม
 • ชุดสายไฟ
 • ขั้วต่อ
 • Power Distribution Fuse Assemblies
 • รีเลย์

การทดสอบแบตเตอรี่

 • การทดสอบแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
 • การคงทนต่อการชาร์จและดิสชาร์จ สูงถึง  2000แอมแปร์
 • Terminal Cycle
 • Endurance Cycle Set-up
 • การสั่นสะเทือน
 • การเผยต่อภาวะแวดล้อม
 • ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน (ถึง 1000 ปอนด์ การส่งผ่านอัตโนมัติ)