อากาศยานและยานยนต์

เพราะความปลอดภัยและความเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญ อินเตอร์เทคสามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้ตามประสิทธิภาพ, คุณภาพ, ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามที่คาดหวังไว้

ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการการทดสอบพื้นฐานทั่วไปของชิ้นส่วน หรือ การรับรองระบบบริหารงานที่มีความซับซ้อน อินเตอร์เทคสามารถช่วยให้ลูกค้าไปถึงซึ่งการได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่มีความคุ้มค่า เราได้รับการตรวจประเมินความสามารถให้ทำการทดสอบกว่าร้อยรายการทางด้าน ไฟฟ้า เคมี และ การทดสอบเชิงกลของอากาศยานและชิ้นส่วนยานยนต์, ผลิตภัณฑ์ และ ระบบ

  • การทดสอบยานยนต์
  • บริการการทดสอบยานยนต์
  • การทดสอบอากาศยาน
  • การทดสอบอากาศยานและการให้คำแนะนำเรื่องการรับรอง
  • การรับรองระบบ
  • การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม
  • สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999