หน่วยงานภาครัฐและสถาบัน

เพื่อให้สินค้านำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการที่รวดเร็ว รักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทาน

อินเตอร์เทคช่วยให้รัฐบาล กรมศุลกากร และหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติ ยกระดับสินค้านำเข้าด้วยระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเป็นการคุ้มครองรายได้ของรัฐฯจากการจัดเก็บภาษีนำเข้า และสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทานสากล

โปรแกรมว่าด้วยการที่ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ทำให้แน่ใจได้ว่าสินค้านำเข้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานอื่นๆ กระบวนการตรวจสอบก่อนการจัดส่งสินค้าก็เป็นการสร้างความมั่นใจว่าสินค้ามีการชำระอากรนำเข้าอย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งทำให้ศุลกากรดำเนินพิธีออกของได้เร็วขึ้น และด้วยเครือข่ายทั่วโลกทำให้อินเตอร์เทคดำเนินการตรวจสอบ รับรอง และประเมินมูลค่าสินค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการบริการด้านการทวนสอบยืนยันผลต่างๆก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักการค้าในเวทีสากล

หลายประเทศทั่วโลกมีการบังคับใช้กฎหมายสำหรับสินค้าที่จะนำเข้ามายังในประเทศของตน บริษัท อินเตอร์เทคได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการออกใบรับรองสินค้าส่งออกให้กับบริษัทผู้ส่งสินค้าไปยังประเทศเหล่านี้ คือ บอตสวานา เคนย่า คูเวต เม็กซิโก ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ กาตาร์ รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย อูกันด้า แทนซาเนีย บังกลาเทศ แอลจิเรีย เอกวาดอร์ โมซัมบิก เซียร์ราลีออน อูซเบกิสถาน และ อียิปต์

บริการของเรารวมไปถึง

เรานำเสนอโปรแกรมต่างๆดังต่อไปนี้

 

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999