บริการการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ

อินเตอร์เทคให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินค้า การตรวจสอบการผลิตระหว่างรอรอบการผลิต การตรวจสอบก่อนการโหลดสินค้า และการแก้ปัญหาเฉพาะเพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่าสินค้าได้ผ่านกระบวนการการค้า

อินเตอร์เทคให้บริการที่ถูกต้องและทันเวลาในการตรวจสอบปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ไม่เพียงแต่อินเตอร์เทคสามารถป้องกันสินค้าที่ต่ำกว่ามาตราฐาน นอกจากนั้นเรายังมีบริการตรวจสอบการป้องกันการสูญหาย เพื่อใช้ในการเรียกร้องประกัน และช่วยในการตรวจสอบและออกใบรับรองเพื่อใช้ในการขอสินเชื่อ

อินเตอร์เทคมีเครือข่ายทั่วโลกซึ่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกสถานที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งไหน ไม่ว่าคุณจะมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมส่งเสริมการขายของที่ระลึก เฟอร์นิเจอร์ สินค้ายานยนต์ หรือสินค้าประเภทใดก็ตาม เราก็สามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้า

ด้านล่างเป็นรายการเพียงบางส่วนของอินเตอร์เทค อาทิเช่น บริการ ตู้คอนเทนเนอร์ , การผลิต, บริการสำหรับ ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า และ บริการรับบริจาคจากองค์กร

 • การตรวจสอบคุณ ภาพและปริมาณ
 • การกำกับและดูแลในการตรวจการโหลดตู้คอนเทนเนอร์
 • การประเมินผู้ขาย
 • บริการเร่งการผลิตในเชิงพาณิชย์
 • การควบคุมความเสียหายและการสูญเสีย
 • การตรวจสอบมาตราฐานในประเทศ และ ระหว่างประเทศ
 • การตรวจสอบฉลากและรับรอง
 • การตรวจสองแหล่งที่มาของสินค้า
 • การตรวจสอบการบรรจุ ฉลากสินค้า และเครื่องหมายการค้า
 • การบริหารการขนส่งสินค้า
 • การตรวจสอบผลิตภัฒฑ์ขององค์กรรับบริจาค
 • ตรวจรหัส H.S Code
 • การตรวจสอบยานยนต์
 • การตรวจสอบบริการตู้คอนเทนเนอร์
 • การตรวจสอบการเริ่มต้นผลิต IPC
 • การตรวจสอบระหว่างการผลิต DUPRO
 • การตรวจสอบ Final สุ่ม
 • ตรวจการขนตู้คอนเทนเนอร์
 • ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินค้าตาม ข้อตกลงใน หนังสือเครดิต และใบสั่งซื้อ
 • การตรวจสอบจากคำสั่งประกันภัย
 • การตรวจสอบยานยนต์