โปรแกรมการประเมินผลิตภัณฑ์

โปรแกรมการตรวจสอบรับรองสินค้าของเรา อินเตอร์เทค ได้ช่วยเหลือรัฐบาลในประเทศต่างๆเช่น ซาอุดีอาระเบีย, ไนจีเรีย, คูเวต, แทนซาเนีย, ยูกันดาและเคนยา เพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเข้ามาในประเทศ

โปรแกรมการตรวจสอบรับรองสินค้าทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะถูกทดสอบอย่างเต็มที่จากทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับและใบรับรองก่อนสิ่นค้าจะถูกส่งไปยังประเทศคู่ค้า การทดสอบสินค้าที่ได้รับการยอมรับในมาตราฐานสากล อินเตอร์เทคมีเครือข่ายทั่วโลก นั่นหมายถึงว่าเราสามารถ ดำเนินงานได้ครอบคลุมตามความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

อินเตอร์เทคได้ทำการปรับแต่งให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละประเทศ โดยมีพิธีการดังต่อไปนี้

 • รัฐบาลได้กำชับให้ศูนย์มาตรฐานแห่งชาติในประเทศบังคับใช้มาตรฐานเฉพาะตามสิ่นค้าแต่ละประเภท เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการนำเข้าสิ้นค้านั้นๆ
 • ศูนย์มาตรฐานแห่งชาติ ได้แต่งตั้งให้ อินเตอร์เทคดำเนินการทดสอบสินค้าตามความต้องการของแต่ละประเทศ
 • อินเตอร์เทคให้บริการด้านการทดสอบสินค้าแกผู้ส่งออก และ ออกใบรับรองสำหรับสินค้าที่ผ่านการทดสอบ
 • ใบรับรองที่ออกให้โดย อินเตอร์เทคเป็นเอกสารบังคับในการออกของจากกรมศุลกากร
 • อินเตอร์เทคเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมการทดสอบดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอรองเท้าและเสื้อผ้า ของเล่น ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและปิโตรเคมี

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยไม่สามารถนำเข้าและอื่น ๆ จะถูกตัดออกจากตลาดในประเทศ ทิ้งสินค้าที่มีคุณภาพต่ำและผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐาน ช่วยให้ผู้ผลิตในประเทศมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามปกติผู้ส่งออกเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายจะไม่ตกเป็นภาระของรัฐบาลหรือผู้นำเข้า มาตราฐานสากลจะถูกเลือกในการทดสอบเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นหมายถึงว่าผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงจะสามารถปฏิบัติตามได้ตามความต้องการของประเทศนั้น


รายการตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองกันอย่างแพร่หลายมากโดยประเทศที่พัฒนาแล้วบังคับให้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยและไม่น่าเชื่อถือนำเข้าไปยังประเทศเกิดใหม่ ใบรับรองจาก อินเตอร์เทคช่วยในการกำจัดสถานการณ์เช่นนี้

โปรแกรมตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้อย่างอิสระ แต่ก็ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรม PSI

 • การออกใบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกไปยังประเทศ ทานซาเนียร์
 • การออกใบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกไปยังประเทศ ซาอุดิอารเบีย
 • การออกใบรับรอง Soncap สำหรับสินค้าส่งออกไปยังประเทศ ไนจีเรีย
 • การออกใบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกไปยังประเทศ แอลจีเรีย
 • การออกใบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกไปยังประเทศ แมคซิโก
 • การออกใบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกไปยังประเทศ บังคลาเทศ
 • การตรวจสอบสินค้านำเข้าที่ปลายทางในประเทศ เอกวาดอร์
 • การตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศโมแซมบิค
 • การตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศ ฮูซเบกิสถาน
 • การออกใบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกไปยังประเทศ เคนยา
 • การออกใบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกไปยังประเทศ คูเวต
 • บริการสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า
 • หน่วยงานภาครัฐและสถาบัน A ถึง Z
 • การออกใบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกไปยังประเทศ ฮูกานดา
 • การออกใบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกไปยังประเทศ การ์ตาร์
 • การออกใบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกไปยังประเทศ รัสเซีย
 • การออกใบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกไปยังประเทศ บอสสวานา

 

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999