ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่งสำหรับส่งออกไปอูซเบกีสถาน

รัฐบาลของอูซเบกีสถานได้แต่งตั้งอินเตอร์เทคเพื่อให้บริการการตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่งสำหรับผู้นำเข้าและศุลกากร

การบริการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการขนส่งทั้งหมดที่มีมูลค่าสัญญาไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องมีการตรวจสอบในประเทศส่งออกก่อนที่จะถูกนำเข้ามาในอูซเบกีสถาน สินค้าของรหัสภาษีบางอย่างต้องปฏิบัติตามโปรแกรมการตรวจสอบนี้และ / หรือจะมาพร้อมกับรายงานการ รายการเต็มรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะรวมภายในเอกสารแนวทางสำหรับผู้ส่งออก

บริการภาครัฐ - ข้อตกลงและเงื่อนไข
หน่วยงานภาครัฐและสถาบัน A ถึง Z