ตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก

อินเตอร์เทคได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของประเทศนั้นๆให้ เพิ่อควบคุมรายได้จากการนำเข้า

รัฐบาลได้ใช้โปรแกรม PSI เพื่อให้แน่ใจว่าการนำเข้านั้นสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่ทางรัฐบาลกำหนด หากไม่ปฎิบัติตามอาจส่งผลดังนี้

  • การสูญเสียจากการปฎิบัติหน้าที่และรายได้จากภาษี
  • การสูญเสียจากทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (ในประเทศที่มีการควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยน)
  • การนำเข้าสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน หรือ สินค้าต้องห้าม

วิธีการทำงาน

การตรวจสอบทางกายภาพของสินค้าจะดำเนินการก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้าในประเทศจากการส่งออก กำหนดลักษณะที่แน่นอนของสินค้า เอกสารส่งออกจะถูกพิจารณาเพื่อคำนวนรหัสภาษีศุลกากร ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ร่วมกับประเทศที่ลูกค้าในการทำการจ่ายอัตราอากร ใบรับรองจากอินเตอร์เทคจะออกให้แก่ผู้นำเข้าเพื่อยืนยันการชำระอากรเต็มรูปแบบก่อนที่จะเคลียร์สินค้า ภาษีอากรที่ถูกเก็บจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับใบรับรองจากอินเตอร์เทค ถ้ามีส่วนต่าง จะถูกตรวจสอบและแก้ไข

ประโยชน์ที่ได้รับ

โปรแกรมการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก ช่วยเพิ่มในการจัดเก็บภาษีอากร โดยการดำเนินการประเมินมูลค่าของภาษีอากร จากประเทศส่งออก ผู้นำเข้าจะไม่มีโอกาสกดดันกรมศุลกากรในอัตราภาษีที่ต่ำกว่ากำหนด การปฏิบัติตามข้อตกลงขององค์การค้าโลก (WTO) เป็นข้อบังคับที่ใช้กับสมาชิกทุกประเทศ ปราศจากโปรแกรมการตรวจสอบสินค้าจากอินเตอร์เทค ทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากร

อินเตอร์เทคช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อตกลงได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ตามข้อตกลงขององค์กรการค้าโลกและรักษาสมดุลในการจัดเก็บภาษีอากร การอำนวยความสะดวกทางการค้า การบริหารงานศุลกากรที่ไม่มีประสิทธิภาพและความล้มเหลวของผู้นำเข้า ในการ นำเข้าสินค้าที่ตรงกับข้อกำหนด อาจส่งผลต่อความล่าช้าในธุรกิจ ใบรับรองจากอินเตอร์เทค ช่วยในการเคลียร์สินค้าจากกรมศุลกากรได้อย่างรวดเร็ว โดยการดำเนินการตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะดำเนินการส่งออก

อินเตอร์เทคช่วยในการควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยน โดยการป้องกันการออกใบแจ้งหนี้ที่สูงเกินกว่ามูลค่าจริง

โปรแกรมตรวจสินค้าก่อนการส่งออกของอินเตอร์เทคช่วยลดอัตราการนำเข้าอย่างผิดกฎหมายเช่นกากกัมมันตรังสี โดยการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก

นอกจากนี้โปรมแกรมตรวจสินค้าก่อนการส่งออก จะช่วยสร้างฐานข้อมูลทางการค้าที่สำคัญให้แก่รัฐบาล เพิ่อใช้ในการประเมินสถิติ และตัดสินใจในทางเศรษฐกิจ

  • การบริการต่างๆสำหรับผู้นำเข้าและส่งออก
  • การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออกไปยังประเทศบังคลาเทศ
  • การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออกไปยังประเทศโมซัมบิค
  • การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออกไปยังประเทศอูซเบกิสฐาน
  • หน่วยงานภาครัฐฯและสถาบัน A-Z
  • การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์

 

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999