ตรวจทานมาตรฐานก่อนการส่งออก PVoC ไปยังเคนยา

เพื่อให้ผู้บริโภคชาวเคนยาได้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้านำเข้าที่พวกเขาซื้อและปกป้องผู้ผลิตเคนยาจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, สำนักงานมาตรฐานเคนยา Kenya Bureau of Standards (KEBS)ซึ่งเป็นองค์กรตามกฎหมายของ รัฐบาลเคนยาได้ดำเนินการตามแนวทางที่เรียกว่าการตรวจทานมาตรฐานก่อนการส่งออก (PVoC) เพื่อให้โครงการนี้เป็นมาตรฐานสำหรับการส่งออกไปเคนยา

ในเดือนมกราคม 2012, อินเตอร์เทคได้รับการต่อสัญญาออกไปโดย KEBS เพื่อดำเนินการใช้งานโปรแกรม PVoC ในนาม KEBS ในภูมิภาคดังต่อไปนี้ ยุโรปกลาง, อเมริกากลางและตะวันออกกลาง ถ้าต้องการดูรายชื่อของภูมิภาคเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์มาที่ web.ce.th@ intertek.com หรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเคนยาจากเจ้าหน้าที่อินเตอร์เทคท้องถิ่นซึ่งรายละเอียดสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จากรายชื่อสำนักงานประเทศ Kenya PvoC  

ความรับผิดชอบของสำนักงานมาตรฐานเคนยา

ความรับผิดชอบของผู้นำเข้า

ความรับผิดชอบของผู้ส่งออก

เส้นทางที่จะได้รับบริการใบรับรอง PVoC

  • การบริการ PVoC สำหรับผู้ส่งออกในฝรั่งเศส
  • การบริการ PVoC สำหรับผู้ส่งออกในอิตาลี
  • การบริการ PVoC สำหรับผู้ส่งออกในสเปน
  • การบริการจากภาครัฐ - เงื่อนไขและข้อตกลง
  • หน่วยงานภาครัฐและสถาบัน A ถึง Z
  • การส่งออกไปยังแอฟริกา