โปรแกรมการประเมินผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกไปยังไนจีเรีย (SONCAP)

ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางเพื่อการส่งออกไปไนจีเรียที่เรียกว่าองค์กรมาตรฐานของไนจีเรีย Conformity Assessment Programme (SONCAP)

SONCAP ตรวจสอบความสอดคล้องของสินค้าทั้งหมดที่ส่งออกไปยังประเทศไนจีเรีย ยกเว้นที่ปรากฏอยู่ในรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นและบังคับใช้มาตรฐานของพวกเขาให้เป็นไปตามมาตรฐานของSONCAPตามกระบวนการนำเข้าสินค้า

ข้อกำหนดสำหรับ SONCAP รวมไปถึง สินค้านำเข้าทุกชนิดต้องมาพร้อมกับหนังสือรับรอง SONCAP อินเตอร์เทคเป็นหน่วยงานด้านการรับรอง / ตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ CIB ซึ่งให้บริการนี้เพื่อผู้ส่งออก

ใบรับรอง SONCAP เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าพิธีการศุลกากรสามารถผ่านได้อย่างสะดวกเมื่อสินค้าส่งมาถึงไนจีเรีย และยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องไนจีเรียและได้รับอนุมัติตามมาตรฐานสากล / ภูมิภาค / ภูมิประเทศ หน่วยงานในไนจีเรียอาจสุ่มใช้กลุ่มตัวอย่างจากสินค้าที่นำเข้าเพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบตามข้อปฏิบัติเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2009, SONCAP จะขยายให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ยกเว้นกลุ่มที่ควบคุมโดยหน่วยงานแห่งชาติสำหรับคณะกรรมการอาหารและยาเสพติด NAFDAC

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ NAFDAC ผลิตภัณฑ์ที่ยังได้รับการยกเว้นจาก SONCAP รวมไปถึง

  • ผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ผลิตภัณฑ์ยา
  • ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์และเครื่องจักร)
  • สารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
  • เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการทหาร
  • สินค้าที่เกี่ยวกับการบิน
  • เครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
  • สินค้าที่ใช้แล้ว (ที่นอกเหนือจากรถยนต์)
  • รถจักรยาน CKD, รถจักรยานยนต์, รถยนต์สำหรับผู้ผลิต bonafide / ผู้ประกอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนของ SONCAP และรายชื่อของสินค้าที่ควบคุมในปัจจุบันที่ต้องการการรับรอง SONCAP สามารถหาได้ที่ www.exports2nigeria.com

การบริการออกใบรับรอง SONCAP สำหรับผู้ส่งออกในประเทศฝรั่งเศส
การบริการออกใบรับรอง SONCAP สำหรับผู้ส่งออกในประเทศอิตาลี
การบริการออกใบรับรอง SONCAP สำหรับผู้ส่งออกในประเทศสเปน
การรับรองผลิตภัณฑ์ตามโปรแกรมต่างๆ (PCP)
บริการภาครัฐ - ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
หน่วยงานภาครัฐและสถาบัน A ถึง Z
การส่งออกไปยังแอฟริกา