ตรวจสินค้าก่อนการส่งออกไปยังประเทศบังกลาเทศ

ตรวจสินค้าก่อนการส่งออก ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการส่งออกไปยังบังกลาเทศ ยกเว้นผู้ที่ได้ระบุว่าได้รับการยกเว้น, สินค้าต้องห้ามหรือจำกัด. อินเตอร์เทคสามารถออกใบ Clean Report of Findings (CRF) สำหรับสินค้าส่งออกไปบังกลาเทศ

อินเตอร์เทคได้รับการแต่งตั้งของรัฐบาลจากประเทศบังกลาเทศให้มีส่วนร่วมในโครงการ และให้บริการด้านการตรวจสินค้าก่อนการส่งออกสำหรับผู้นำเข้าและส่งออกจากในรายชื่อประเทศที่กำหนดอยู่ในคู่มือผู้ส่งออก

วิธีการขอ Clean Report of Findings (CRF)

ผู้นำเข้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอตรวจสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งให้อินเตอร์เทค เมื่อได้รับแบบฟอร์ม อินเตอร์เทคจะติดต่อผู้ส่งออก และนัดวันและเวลาตรวจสินค้า เมื่อได้รับผลการตรวจสินค้าเป็นทีน่าพอใจ อินเตอร์เทคจะออกใบ Clean Report of Findings (CRF) และ รับรองเอกสารส่งออกอื่นๆ สินค้าที่ส่งออกโดยปราศจาก ใบรับรอง Clean Report of Findings (CRF) จะถูกจับที่ ศุลกากรประเทศบังกลาเทศ และ บทลงโทษในการจัดเก็บภาษีที่ผู้นำเข้าก่อนการส่งออกสินค้า

อินเตอร์เทคได้เข้าร่วมโปรแกรมบังกลาเทศเป็นเวลาหลายปี เจ้าหน้าที่ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อบังคับของโปรแกรม และเข้าใจความต้องการของผู้นำเข้าและผู้ส่งออก และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสินค้า และ ให้มั่นใจว่าการตรวจสอบสินค้ารวมถึงเอกสารมีความแม่นยำ ถูกต้อง และส่งมอบตรงเวลา นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสถานะของคำร้องออนไลน์ ให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการ รายละเอียดของการส่งออกไปยังบังกลาเทศ สามารถดูได้จากแนวทางการส่งออกและนำเข้า และคุณยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ตรวจสอบสินค้าและวิธีการทำงาน

ผู้ประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือหรือแนะนำสำหรับการส่งสินค้าไปประเทศบังกลาเทศ สามารถติดต่ออินเตอร์เทคที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก