Intertek (www.intertek.com)

หน่วยงานภาครัฐฯ และการค้า

เพื่อให้สินค้านำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการที่รวดเร็ว รักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งสร้างความมั่นคงแก่ระบบห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

บริการ GSA สำหรับโครงการที่เกี่ยงข้องกับรัฐบาลสหรัฐ

ในฐานะตัวแทน GSA อินเตอร์เทค สามารถช่วยคุณให้ได้รับมอบหมายสัญญาจากรัฐบาล เราได้พิสูจน์คุณสมบัติทางด้านเทคนิค และอนุมัติโครงสร้างราคาของรัฐบาลสหรัฐ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของโครงการที่กำหนดโดยโปรแกรมของรัฐบาล

ในฐานะตัวแทนของรัฐบาล อินเตอร์เทคให้บริการอย่างมืออาชีพ รวมถึงทางด้านเชิงกล, ไฟฟ้า, เคมี, การวิเคราะห์, การทดสอบความร้อนและไฟ
อินเตอร์เทคเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านความปลอดภัยในอาชีวอนามัยและการบริหารงาน ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศ รวมถึงองค์กรทางห้องปฎิบัติการ

เราเสนอ

  • การกำหนดราคาของรัฐบาลก่อนได้รับการอนุมัติ
  • การทำงานอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณส่งของได้ตามกำหนดเส้นตายในการจัดส่ง

รางวัลที่ได้รับ

  • บริการด้านวิศวกรรมระดับมืออาชีพ (Professional Engineering Services: GS-10F-0084U)
  • อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการบริการ (Scientific Equipment and Services: GS-07F-0158V)

โครงการธุรกิจขนาดเล็ก

อินเตอร์เทคมุ่งมั่นในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้รับเหมาในโครงการทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึง ธุรกิจขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดเล็กของทหารผ่านศึก, การบริการของธุรกิจขนาดเล็กสำหรับผู้พิการทหารผ่านศึก, ส่วนกลางของธุรกิจขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดเล็กด้อยโอกาส และ สุภาพสตรีที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านบริการ GSA สำหรับโครงการที่เกี่ยงข้องกับรัฐบาลสหรัฐ ได้อย่างไร.