ตรวจสอบและบริการด้านสินค้าเกษตร

การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะข้าว น้ำตาล มันสำปะหลัง ฯลฯ ซึ่งการควบคุมคุณภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความพึงพอใจทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และ ผู้บริโภค

อินเตอร์เทค เป็นบริษัทฯที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง ซึ่งเรามีสาขาที่ให้บริการที่มีคุณภาพอยู่ในประเทศที่ทำการเกษตรหลักๆในทวีปเอเซีย และทั่วโลก ด้วยประสบการณ์และความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ หลักการปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ทำให้มั่นใจว่าเราจะให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจ และลดความเสี่ยงให้กับลูกค้า 

การตรวจสอบสินค้าเกษตร

  • การตรวจสอบและรับรองสินค้า
  • การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์
  • การตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและคุณภาพของสินค้า
  • การตรวจสอบความเสียหายของสินค้า

อินเตอร์เทค ยังมี ศูนย์ประสานงานการบริการด้านสินค้าเกษตรที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ให้บริการลูกค้าในต่างประเทศ

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH
+662 765 2999