สินค้าอุปโภค บริโภคและการค้าปลีก

อินเตอร์เทคสามารถช่วยท่านให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

ความไว้วางใจของผู้บริโภคสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ และนับเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มการซื้อขายในตลาด ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่สินค้าจะต้องบรรลุตามความคาดหวังของผู้บริโภคและมีความสอดคล้องต่อความปลอดภัยทางด้านอุตสาหกรรม กฎระเบียบ คุณภาพ และมาตรฐานการดำเนินการด้านต่างๆ

อินเตอร์เทค คือผู้นำในะดับสากลที่ได้รับการรับรองทางด้านการทดสอบ การตรวจสอบ และการให้การรับรอง ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค บริโภค และบริหารห่วงโซ่อุปทานให้กับกลุ่มผู้ค้าปลีกทั่วโลกอีกด้วย เราสามารถที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ของท่าน เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยและคุณภาพ ซึ่งช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะนำสินค้าเข้าสู่ตลาด เรายังสามารถช่วยท่านในด้านการจัดตั้งระบบ รักษาและพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการดำเนินการสำหรับการดำเนินการผลิตสินค้าของท่านและเครือข่ายคู่ค้าของท่านได้

อินเตอร์เทค ช่วยให้ท่านก้าวทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง สร้างความก้าวหน้าในธุรกิจและเป็นผู้นำในกลุ่มคู่แข่งขันทางการค้าได้

บริการของเรา:

 

การออกใบรับรอง

การตรวจประเมิน

การฝึกอบรม

  • การฝึกอบรมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์

เราให้บริการดังต่อไปนี้ เพื่อครอบคลุมสินค้าอุปโภค บริโภค

Need help or have a question? +66 2765 2999
 

Need help or have a question?

+66 2765 2999
TH:
+66 2765 2999