การจัดหา จัดจ้าง

ด้วยการให้บริการจัดหาจัดจ้างของอินเตอร์เทค เราช่วยให้ธุรกิจของท่านลดต้นทุนในการดำเนินการและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการชดเชยกับต้นทุนและค่าประกอบการที่สูงขึ้น ลดมูลค่าการลงทุนที่จำเป็นและเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ

บริษัทของท่านจะได้ประโยชน์จากการบริการที่รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ และเข้าถึงความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของเครือข่ายอินเตอร์เทคทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ การตรวจสอบ การประเมิน การตรวจสอบความสอดคล้อง และการรับรองระบบ

เราช่วยท่านจัดหาจัดจ้าง หน่วยงานบริการและสนับสนุนต่างๆ ที่มีความสำคัญ แต่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัท เราให้บริการตามความต้องการทั้งในระดับสากลและในประเทศ ผู้เชี่ยวชาญของอินเตอร์เทคที่มากด้วยประสบการณ์หลายปีในการจัดหาจัดจ้างช่วยให้ท่านพิจารณาความจำเป็นไปอีกขั้นและตัดสินใจว่าการจัดจ้างเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจของท่านหรือไม่

บริการจัดหาจัดจ้างรวมถึง

  • ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • อาหารและสินค้าเกษตร
  • การจัดหา จัดจ้าง สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ
  • การบริหารและประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
  • การจัดหา จัดจ้างร่วมด้านคุณภาพ
  • การบริการระบบสารสนเทศของซัพพลายเออร์
Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999