การตรวจประเมิน

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ าการตรวจประเมินสามารถให้การรับประกันการสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

การตรวจประเมินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างธุรกิจของคุณ ให้คุณได้ทวนสอบข้อมูลที่คุณต้องใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ จากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จนถึง เพื่อรักษาความดำรงคงอยู่ของธุรกิจ

อินเตอร์เทค เราให้บริการการทวนสอบกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการดำเนินงานต่างๆ ที่ทำให้มั่นใจได้ในการรักษาชื่อเสียงของบริษัทคุณ ให้ดำรงคงอยู่ ด้วย เครือข่ายทั่วโลกของเรามากกว่า 1,000 ผู้ตรวจสอบ ที่ส่งมอบความผู้เชี่ยวชาญ นวัตกรรม การแก้ปัญหาให้กับทุกที่ที่คุณทำธุรกิจ – และที่ใดก็ตามที่ธุรกิจของคุณอาจนำคุณไป

การตรวจประเมินของ อินเตอร์เทค รวมถึง:

บริการตามข้อกำหนด

 • การรับรองระบบ
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การให้เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืน
 • ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
 • ให้การรับรองผู้ขาย
 • การประเมินผู้ส่งมอบ

บริการตามอุตสาหกรรม

 • อากาศยาน
 • ยานยนต์
 • สินค้าอุปโภค บริโภค
 • เครื่องสำอาง
 • ความปลอดภัยด้านอาหาร
 • ไฮโดรคาร์บอน
 • การแพทย์
 • สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และ รองเท้า
 • ของเด็กเล่น, เกมส์, และ ฮาร์ดไลน์

ธุรกิจของคุณไม่มีขอบเขตและเช่นเดียวกับเรา ที่ใดก็ตามที่คุณทำธุรกิจ เรามีสำนักงานของอินเตอร์เทค และ มีผู้ตรวจประเมินที่รู้ภาษาท้องถิ่น ทราบวัฒนธรรมและข้อกำหนดกฎหมาย

Need help or have a question? +66 2765 2999
 

Need help or have a question?

+66 2765 2999
TH:
+66 2765 2999