การทวนสอบ

อินเตอร์เทคสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการทวนสอบการทดสอบ ในขณะที่ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

เราให้บริการการทวนสอบการทดสอบให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรม ยานยนต์ อากาศยาน เครื่องอุปโภค บริโภค เฟอร์นิเจอร์ HVAC อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศน์ และ การแพทย์

การทดสอบเพื่อทวนสอบสามารถรวมไปถึง

 • การทดสอบหน้าที่การทำงานและรูปลักษณ์ เพื่อ แสดงให้เห็นหน้าที่พื้นฐานและรูปลักษณ์ของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือระบบ เริ่มตั้งแต่การทดสอบทั่ว ๆ ไปของความทนการดึงชิ้นของสายไปถึงการกระจายแสงของโคมไฟ
 • การทดสอบความทนทานและอายุการใช้งาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าสภาวะใดที่ผลิตภัณฑ์สามารถคงอยู่ได้และเป็นเวลานานเท่าไร สภาวะดังกล่าวนี้สามารถรวมถึง อุณหภูมิ ความสั่นไหว ความชื้น เคมี ความดัน แรงดันไฟฟ้า และแหล่งที่ก่อให้เกิดการเสียหายอื่น ๆ อีกนับร้อย
 • การทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดว่าผลิตภัณฑ์จะวัดอย่างไรในการแข่งขัน อินเตอร์เทคเสนอหัวข้อหลากหลายในการวัดประสิทธิภาพ ความสามารถ และ บริการที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นในสนามการแข่งขัน
 • การทวนสอบห้องปลอดเชื้อ ของเวชภัณฑ์และของผู้ผลิต หรือห้องปฏิบัติการทดสอบอื่น ๆ (สิ่งทอ ของเล่น รองเท้า ฮาร์ดไลน์ และ อาหาร) ให้ได้ในระดับที่เป็นที่ยอมรับทั้งข้อกำหนดและมาตรฐานภายในและต่างประเทศในที่ใด ๆ ทั่วโลก

อุตสาหกรรมของเรารวมถึง

 • อากาศยานและยานยนต์
 • เคมีภัณฑ์
 • สินค้าและไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • อาหารและเกษตรกรรม
 • อุตสาหกรรมและการผลิต
 • ยาและเวชภัณฑ์
 • ของเล่น เกมส์และฮาร์ดไลน์
 • ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
 • สินค้าอุปโภค บริโภคและผู้ค้าปลีก
 • พลังงาน
 • ภาครัฐและสถาบัน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศน์และโทรคมนาคม
 • สินแร่
Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999