Intertek (www.intertek.com)

Global Energy Brochure

Intertek provides wide range of solutions for the energy industry. Find out how we can assist you locally and regionally.
 

อีเมล์หาเรา

โทรหาเรา

+662 765 2999
 
 

กลั่นและการจ่ายปิโตรเลียม

จากความเชี่ยวชาญในด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบด้านวิศวกรรมการกลั่นและการจ่ายปิโตรเลียม พร้อมทั้งให้การรับรองและคำปรึกษา

อินเตอร์เทคมีทักษะความชำนาญการวิเคราะห์ ตรวจสอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นปิโตรเลียม ซื้อขาย ขนย้ายสินค้าปิโตรเลียมที่ได้รับยอมรับระดับนานาชาติ ผลประโยชน์เหล่านี้จะช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจของลูกค้ามีประสิทธิภาพ มีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นและช่วยลดความเสี่ยง


บริการด้านการกลั่น ขนย้าย และการจ่ายปิโตรเลียม

เพื่อทราบว่าบริษัท อินเตอร์เทค สามารถช่วยองค์กรของท่านด้านกลั่นและการจ่ายปิโตรเลียม ได้อย่างไร.