บริการสอบเทียบปริมาตรความจุประจำถัง

บริการสอบเทียบปริมาตรความจุประจำถังสำหรับถังที่ตั้งทั้งบนบกและบนเรือ

อินเตอร์เทคได้จัดเตรียมความถูกต้องแม่นยำ และรายละเอียดในการวัด และการสอบเทียบของปิโตรเลียมขนาดใหญ่ และถังเก็บสารเคมี  รวมทั้งถังที่ตั้งทั้งบนบก และบนเรือ ที่ใช้สำหรับการขน LNG และสินค้าปริมาณมากที่เป็นของเหลว หรือก๊าซ  การใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการสอบเทียบปริมาตรความจุประจำถัง โดยวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีความชำนาญสูง และมีความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมกับประสบการณ์ของการวัด  อินเตอร์เทคมีการวัด และการตรวจสอบค่าของถังรูปแบบต่าง ๆ ขนาดของถัง และการออกแบบ  มีการตรวจสอบที่พร้อมของผู้ชำนาญเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมมาหลายปี

การตรวจสอบปริมาตรถังเก็บผลิตภัณฑ์

 • ถังทรงกระบอกแนวนอน และแนวตั้งทั้งภายในและภายนอกโดย EODR
 • การคำนวณปริมาตรความจุของท่อส่งผลิตภัณฑ์
 • การคำนวณปริมาตรความจุผลิตภัณฑ์ ของถังบนเรือ

การตรวจสอบปริมาตรถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมี

 • ถังทรงกระบอกในแนวตั้ง
 • ถังทรงกระบอกในแนวนอน
 • ถังทรงกลม
 • ถังทรงกระบอก
 • ถังผนัง 2 ชั้น
 • ถังทรงกระบอกหลังคาถาวร
 • ถังทรงกระบอกหลังคาลอย
 • ถังทรงกระบอกหลังคาโดม
 • ถังทรงกระบอกหลังคารูปกรวย
 • ถังเก็บ LNG

 

การตรวจวัดได้รวมรายละเอียดของความกลมผนังถัง และรูปร่างพร้อมกับ รายละเอียดหลังคา และพื้นถัง การตรวจสอบปริมาตรถัง จะดำเนินการไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลที่เหมาะสมที่เผยแพร่โดยองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) หรือโดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ตารางปริมาตรที่รายละเอียดเป็นข้อมูลที่รวบรวมสำหรับแต่ละถัง และสามารถจัดรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า ตารางฯที่ครอบคลุมหน่วยมาตรฐานอื่นๆ ของการวัดขนาด, ปริมาตรหรือทั้งสองอย่าง

การตรวจสอบปริมาตรความจุ และการตรวจวัด

 • การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดระดับผลิตภัณฑ์ในถัง
 • การตรวจสอบปริมาตร และอัตราการไหลของผลิตภัณฑ์
 • การตรวจสอบปริมาตรของผลิตภัณฑ์ ผ่านมาตรวัดของเหลว
 • การบริการที่เกี่ยวกับการเก็บผลิตภัณฑ์ในคลังเก็บผลิตภัณฑ์

Need help or have a question? +662 765 2999
 

Need help or have a question?

+662 765 2999
TH:
+662 765 2999