บริการด้านการกลั่นปิโตรเลียม

การทดสอบวิจัยวิเคราะห์ตรวจสอบและให้คำปรึกษา

ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบ วิศวกร และทีมงานที่มีประสพการณ์ของอินเตอร์เทคปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอดขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่วัตถุน้ำมันดิบไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการกลั่น อินเตอร์เทคจะช่วยให้การกลั่นมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า
 

บริการด้านการกลั่นน้ำมัน

  • การทดสอบน้ำมันดิบและวัตถุดิบปิโตรเลียม
  • การทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
  • บริการด้านปิโตรเลียม

บริการด้านปิโตรเลียม

  • การทดสอบการกลั่นสินค้าปิโตรเลียม

ห้องทดลองปิโตรเลียม

  • การทดสอบปิโตรเลียม
  • การตรวจสอบสินค้าปิโตรเลียม
  • บริการโรงงานปิโตรเลียมต้นแบบ
  • การกลั่นและจ่ายปิโตรเลียม